POMAGAMY DZIECIOM
2011-07-21
Stanisław Kracik, wojewoda małopolski przekaże 200 tys. złotych organizacjom pozarządowym, które organizować będą zajęcia sportowe, muzyczne, edukacyjne dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich, dotkniętych problemami alkoholowymi i przemocą.

„Program przeciwdziałania marginalizacji dzieci i młodzieży” ma na celu pomoc rodzinom dysfunkcyjnym, ubogim, w szczególności dotkniętym problemami alkoholowymi i przemocą. Pomoc skierowana jest również do dzieci niepełnosprawnych oraz ich rodzeństwa i opiekunów. Program finansowany jest z budżetu wojewody małopolskiego ze środków przeznaczonych na pomoc społeczną.

Część organizacji za przyznane pieniądze zorganizuje wakacyjne kolonie, półkolonie, wyjazdy i spotkania integracyjne. Organizowane będą zajęcia mające na celu propagowanie postaw wolnych od uzależnień i zdrowego stylu życia, pokazujące różne sposoby spędzania wolnego czasu ( np. poprzez rozwijanie pasji i zainteresowań). Prowadzone będą warsztaty plastyczne i teatralne, zajęcia sportowe, muzyczne, gry i zabawy świetlicowe, zajęcia edukacyjne. Organizowane będą także różnego rodzaju spotkania i prelekcje, np. pokazujące zagrożenia, jakie niosą uzależnienia (takie jak alkoholizm czy narkomania). W zajęciach udział będą mogli wziąć rodzice i opiekunowie. Specjalnie dla nich organizowane będą spotkania z udziałem psychologa i pedagoga, którzy będą mówić o prawidłowych wzorcach komunikacji w rodzinie.

Z części zajęć będą mogły skorzystać tylko dzieci, które są pod stałą opieką stowarzyszeń, niektóre będą ogólnodostępne. Zajęcia prowadzone są od 1 lipca do 31 grudnia 2011 roku.

Szczegółowy wykaz stowarzyszeń, które otrzymają dofinansowanie znajduje się na stronie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego kliknij.

Do konkursu wpłynęło 21 wniosków - 13 organizacji otrzyma dofinansowanie, 6 nie zakwalifikowało się do otrzymania dotacji ze względu na ocenę merytoryczną, a 2 nie zostały dopuszczone do oceny merytorycznej ze względów formalnych.
Urząd Wojewódzki
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj