ODBUDOWA DOMÓW PO POWODZI – KOLEJNE UMOWY
2011-07-05
29 czerwca (środa) podpisane zostały kolejne umowy na odbudowę domów, zniszczonych w czasie ubiegłorocznej powodzi na łączną kwotę ponad 1,9 mln zł.

Gmina Biskupice podpisała umowy: jedną na budowę budynku mieszkalnego na kwotę 120 tys. zł, a drugą na budowę 2 mieszkań komunalnych na kwotę 340 tys. zł.

Gmina Kocmyrzów – Luborzyca podpisała umowy na zakup budynku mieszkalnego na kwotę 300 tys. zł oraz na budowę budynku mieszkalnego na kwotę 239,7 tys. zł.

Z kolei gmina Limanowa podpisała umowę na sfinansowanie budowy dróg dojazdowych do nowowybudowanych osiedli w Kłodnem na kwotę 936,2 tys. zł.

Do tej pory w gminie Limanowa wybudowano 15 nowych domów (pod koniec ub. roku), zostały też zakupione 2 lokale mieszkalne. Koszt inwestycji wyniósł 8,35 mln zł.

Jestem przekonany, że te pieniądze bardzo przydadzą się samorządom w odbudowie zniszczonych domów i dróg. - powiedział Andrzej Harężlak, wicewojewoda małopolski – Jednocześnie chciałbym podziękować wójtom. Dzięki waszej ciężkiej pracy wiele rodzin już wkrótce będzie mogło zamieszkać w nowych domach.

Odbudowa domów (kwota pomocy może wynosić do 300 tys. zł) prowadzona jest w trzech trybach:
1. gmina buduje domy, które są potem przekazywane poszkodowanym w zamian za nieruchomość, na której stał zniszczony dom – dotychczas zawarto umowy na odtworzenie 35 domów.
2. zasiłki otrzymują bezpośrednio poszkodowani w trybie pomocy społecznej (zasiłki celowe): przekazano ponad 20 mln zł.
3. gmina buduje budynki komunalne dotychczas zawarto umowy na odtworzenie 10 zniszczonych lokali mieszkalnych.

Oprócz tego, w przypadku gmin szczególnie dotkniętych tj. gmin Limanowa i Lanckorona wojewoda małopolski zawarł umowy na odtworzenie 44 zniszczonych lokali mieszkalnych.

W sumie:
- wojewoda małopolski podpisał umowy z samorządami na dofinansowanie z budżetu państwa odtworzenia 89 budynków lub lokali mieszkalnych zniszczonych w 2010 roku na łączną kwotę dotacji 25,15 mln zł.
- przekazał też 20 mln zł w ramach trybu 2 (zasiłki celowe).
- w ramach pomocy do 100 tys. zł przekazał ponad 45,5 mln zł., w tym w 2010 roku 37,5 mln złotych, a w 2011 roku prawie 8 mln złotych.
harezlak
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj