ZAŁATW SPRAWĘ W URZĘDZIE PRZEZ INTERNET
2011-06-26
Od 9 czerwca wszyscy ci, którzy zechcą załatwić swoje sprawy w urzędzie, mogą to zrobić nie wstając od komputera. Umożliwia to tzw. profil zaufany.

Każda osoba, która zechce załatwić sprawę w urzędzie, złożyć podanie lub wniosek za pomocą poczty elektronicznej,nie potrzebuje już podpisu elektronicznego - może to zrobić, korzystając z tzw. profilu zaufanego.

Aby stać się użytkownikiem profilu, trzeba założyć konto na platformie ePUAP http://epuap.gov.pl i wypełnić tam wniosek o założenie profilu. Potem wystarczy jedna wizyta w urzędzie, gdzie należy zweryfikować swój profil. Należy to zrobić osobiście, z dowodem tożsamości (dowód osobisty, paszport). Po założeniu profilu i zweryfikowaniu danych kontakt z administracją odbywać się już może drogą elektroniczną.

Profil zaufany jest darmowy i zawiera imię, nazwisko, numer PESEL, identyfikator użytkownika ePUAP (login), adres poczty elektronicznej, datę potwierdzenia profilu w urzędzie oraz datę ważności. Profil jest ważny trzy lata, z możliwością przedłużenia na kolejne trzy.

Przy pomocy profilu zaufanego można prowadzić korespondencję z urzędami, a także załatwiać różne sprawy np. złożenie skargi czy rozłożenie na raty należności za mandat.

Uwaga! Korzystając z profilu zaufanego nie można składać wniosków paszportowych – jest to dokument tożsamości, więc trzeba się stawić osobiście. W kontaktach z urzędami skarbowymi jest możliwe tylko wysyłanie podań, pism i wniosków. Za pomocą Epuapu-u nie jest możliwe wysyłanie deklaracji i zeznań podatkowych - do obsługi tych dokumentów w formie elektronicznej służy specjalny system e-Deklaracje (www.e-Deklaracje.gov.pl).

PUNKTY WERYFIKACYJNE

Punkty, w których można będzie zweryfikować profil znajdować się będą we wszystkich urzędach wojewódzkich i urzędach skarbowych. W przyszłości uruchomione zostaną również w siedzibach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Punkty weryfikacyjne w Małopolsce (kliknij)
małopolski urząd wojewódzki muw
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj