PRAWO WODNE PO POWODZI
2011-06-02
Znowelizowane Prawo wodne omawiano podczas spotkania, które zorganizował Stanisław Kracik, wojewoda małopolski dla starostów z naszego regionu.

W poniedziałek (30 maja) w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie odbyło się seminarium pn.: „Pozwolenia wodnoprawne jako instrument planowania i zarządzania w gospodarowaniu wodami w aspekcie poprawy ochrony przeciwpowodziowej województwa małopolskiego”.

- To jest czas na refleksję o tym, co zdarzyło się w czasie powodzi – podkreślił Stanisław Kracik, wojewoda małopolski. – Problemy z rzekami pokazują, że gospodarowanie wodami opadowymi, czy wydawanie zezwoleń wodno-prawnych są ważna sprawą.

Na spotkaniu, na które przybyli przedstawiciele starostw z całej Małopolski, omówiono zagadnienia związane z nowelizacją ustawy Prawo wodne. Według nowych przepisów do 2013 roku mają powstać mapy zagrożenia powodziowego, które określą obszary zagrożone zalaniem. Te zapisy mają być uwzględniane m.in. w miejscowych planach zagospodarowania, czy decyzjach o ustaleniu lokalizacji inwestycji lub decyzjach o warunkach zabudowy. Do czasu powstania map, obszary zagrożenia określa Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej.

Dyskutowano także nad innymi zmianami w ustawie, omówiono zagadnienia związane m.in. z przygotowywaniem bilansów wodno-gospodarczych i opłat za korzystanie ze środowiska.
powódź_Małopolska_rzeka
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj