ĆWICZENIA „RADIACJA 2011”
2011-05-23
Stanisław Kracik, wojewoda małopolski zarządził przeprowadzenie ćwiczeń na wypadek zagrożenia radiacyjnego. Będzie to symulacja sytuacji, w której dochodzi do awarii jednego z reaktorów elektrowni atomowej tuż poza granicami kraju i do województw południowych zbliża się chmura pyłu promieniotwórczego. Ćwiczenia odbyły się 17 maja.

Zaraz po otrzymaniu informacji o potencjalnym zagrożeniu zebrał się Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego, który zdecydował, jakie działania należy podjąć w tej sytuacji. Jednym z działań było uruchomienie rezerw preparatów jodowych i dystrybucja ich do powiatów i gmin, które odpowiadają za podanie ich osobom z grup ryzyka.
W Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim uruchomiony został telefon informacyjny, pod którym można było otrzymać dodatkowe informacje na temat preparatów jodowych oraz grup ryzyka.

W ćwiczeniach wzięli udział m.in.: Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego, sanepid, Straż Graniczna, Instytut Fizyki Jądrowej, straż pożarna, policja, wojsko, powiaty i gminy. Celem ćwiczeń był przegląd i aktualizacja „Planu postępowania awaryjnego województwa małopolskiego w przypadku zdarzeń radiacyjnych”, praktyczne sprawdzenie organizacji dystrybucji preparatów stabilnego jodu na obszarze województwa małopolskiego, sprawdzenie gotowości do działania w sytuacji zagrożenia.

Preparaty stabilnego jodu przechowywane są w Składnicy Agencji Rezerw Materiałowych w Zalesiu Golczewskim. Zostały przetransportowane do Wojewódzkiego Centrum Dystrybucji usytuowanego w Krakowie przy ul. Półłanki, skąd zostały rozdysponowane do powiatów, a te z kolei rozdzielały preparaty wśród gmin.

Po ćwiczeniach przygotowana zostanie analiza ich przebiegu, w szczególności wydawania preparatów jodu stabilnego. Przeprowadzona zostanie także aktualizacja Wojewódzkiego Planu Postępowania na wypadek zdarzeń radiacyjnych.
radiacja tabletki ćwiczenia
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj