WKRÓTCE RUSZY ODBUDOWA DOMÓW W BOBOWEJ
2011-04-08
W gminie Bobowa (powiat gorlicki) w wyniku działania osuwisk zostało zniszczonych dziewięć domów. Dziś (8 kwietnia) Stanisław Kracik, wojewoda małopolski oraz Wacław Ligęza, burmistrz gminy Bobowa podpisali umowę na odbudowę budynków mieszkalnych.

Osuwiska zniszczyły domy w miejscowościach: Bobowa (7 budynków), Sędziszowa (1 budynek) i Wilczyskach (1 budynek). Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Gorlicach wydał decyzję o nakazie rozbiórki, a gmina wystąpiła z wnioskiem do wojewody małopolskiego o pieniądze na odbudowę tych budynków.

8 budynków odbudowanych zostanie wg trybu I (budowa przez gminę budynków komunalnych, a następnie zamiana z poszkodowanymi na zniszczone nieruchomości) i jeden budynek w trybie III (budowa budynku komunalnego, a następnie wynajęcie go poszkodowanemu). Domy odbudowywane będą na działkach gminnych: 7 w miejscowości Siedliska i 2 w miejscowości Wilczyska. Gmina wyłoniła już wykonawcę, który zaprojektuje i wybuduje domy. Prace kosztować będą w sumie ok. 2 mln zł i potrwają do końca roku.

Gmina stara się jeszcze o dotację na wykonanie odcinka sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do nowych budynków. Aby doprowadzić sieć do nowowybudowanych domów niezbędne jest wykonanie infrastruktury na długości ok. 7 km. Wojewoda Małopolski poparł starania Gminy Bobowa i zwrócił się do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji o pieniądze na to zadanie.

Przypomnimy: w ubiegłym roku w Kłodnem zbudowano 15 domów dla osób, które straciły swoje mieszkania w wyniku osuwisk (8,6 mln zł). W tym roku za 1,4 mln zł zbudowane zostaną drogi dojazdowe do osiedla. Przygotowano także podobną inwestycję w Lanckoronie, gdzie powstanie osiedle domów jednorodzinnych.

W sumie w Małopolsce odbudowanych zostanie ponad 300 domów dzięki rządowej pomocy do 300 tys. zł. Odbudowa domów prowadzona jest w trzech trybach:

1. gmina buduje domy, które są potem przekazywane poszkodowanym w zamian za nieruchomość, na której stał zniszczony dom

2. zasiłki otrzymują bezpośrednio poszkodowani w trybie pomocy społecznej

3. gmina buduje budynki komunalne

W końcu ubiegłego roku zakupiono 3 mieszkania (w trybie pierwszym) w Trzcianie, Łapanowie i Pleśnej (471 tys. zł).

W 2010 i 2011 roku wypłacono środki na pomoc do 300 tys. zł (w trybie drugim) dla 74 rodzin i wkrótce ruszy wypłata dla kolejnych 10 rodzin. W sumie wypłacono już ponad 6,33 mln. złotych na zasiłki do 300 tys. w ramach trybu II (1,12 mln – rok 2010, 5,21 mln – rok 2011)
Bobowa-podpisanie
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj