WSPARCIE DLA RODZIN I OPIEKUNÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
2011-04-04
533 osoby z Małopolski będą mogły w tym roku skorzystać z dwutygodniowych pobytów opiekuńczych. Stanisław Kracik, wojewoda małopolski kontynuuje program opieki krótkoterminowej nad osobami ciężko chorymi i niepełnosprawnymi, które na stałe pozostają w swoich domach pod opieką rodzin. Dzięki temu opiekunowie osób chorych będą mieli czas na załatwienie własnych życiowych spraw.

Małopolski Urząd Wojewódzki przeznaczył na dofinansowanie tego programu w tym roku prawie 500 tys. zł. Dzięki programowi opieki krótkoterminowej opiekunowie osób chorych i niepełnosprawnych uzyskają czas niezbędny na załatwienie ważnych życiowych spraw np. pobyt w szpitalu, remont mieszkania, czy nawet na odpoczynek.

Małopolski Urząd Wojewódzki wyłonił w drodze konkursu pięć organizacji pozarządowych, które wezmą udział w programie. Turnusy opiekuńcze odbywać się będą w ośrodkach: Fundacji Na Rzecz Chorych na SM im. Bł. Anieli Salawy w Krakowie, Stowarzyszenia im. Doktora Edmunda Wojtyły w Wadowicach, Caritas Archidiecezji Krakowskiej, Stowarzyszenia Integracji Społecznej "Rodzina" w Wysowej Zdroju, Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych "Dziecięce Marzenia” w Niepołomicach.

Z oferty będą mogły skorzystać osoby niepełnosprawne, przewlekle chore lub w podeszłym wieku, wymagające stałej opieki, które na co dzień pozostają pod opieką własnych rodzin lub innych osób. Podczas dwutygodniowego pobytu na turnusach uczestnikom zapewniona zostanie całodobowa opieka, wyżywienie, pomoc medyczna. Uczestnik turnusu musi jedynie dopłacić organizatorowi 200 zł. Program realizowany jest od kwietnia do października 2011 roku.

Dwutygodniowy pobyt osób na turnusie opiekuńczym realizowany będzie w:

- Centrum Rehabilitacyjno-Pielęgnacyjnym dla Chorych na SM w Woli Batorskiej, kontakt: p. Monika Świtniewska, tel. 12-422-28-11, 12-281-01-68

- Domu Pielęgnacyjnym im. Doktora Edmunda Wojtyły w Wadowicach, kontakt p. Stanisława Wodyńska, tel. 33-823-56-45, 604-510-960

- Ośrodku Caritas w Zembrzycach, kontakt: p. Małgorzata Pałka, tel. 33-877-07-65, 692-213-664 oraz w Zatorze, tel. 33-841-22-39,

- Ośrodku w Wysowej-Zdroju, kontakt p. Elżbieta Wansacz, tel. 662-633-847, 18-353-20-76

- Ośrodku w Niepołomicach, kontakt p. Marta Grochot, tel. 609-564-878, 12-281-36-90

Osoby, które chcą skorzystać z tej formy pomocy, mogą zgłaszać się do lokalnego ośrodka pomocy społecznej lub do powiatowego centrum pomocy rodzinie.

Uruchomiony przez wojewodę małopolskiego program opieki krótkoterminowej nad osobami chorymi, starszymi i niepełnosprawnymi, które na stałe pozostają pod opieką własnych rodzin, funkcjonuje w Małopolsce od 2008 roku. Program dofinansowany jest z budżetu wojewody małopolskiego ze środków przeznaczonych na pomoc społeczną.
szpital zdrowie choroba lekarz medycyna
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj