PRZEBUDOWA DRÓG LOKALNYCH
2011-03-25
Małopolskie samorządy otrzymają w tym roku 71,5 mln złotych na dofinansowanie modernizacji dróg gminnych i powiatowych w ramach III edycji Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Stanisław Kracik, wojewoda małopolski podpisał dzisiaj (22 marca) pierwsze umowy z przedstawicielami 9 samorządów.

Procedury przetargowe jako pierwsze przeprowadziły miasto Gorlice, gminy: Czorsztyn, Gołcza, Łapanów, Pleśna, Szaflary oraz powiaty: bocheński, gorlicki i nowotarski. W ramach tych dziewięciu projektów, na których realizację samorządy otrzymają prawie 16,5 mln złotych dofinansowania, wyremontowanych zostanie ponad 40 km dróg lokalnych.

Na realizację III edycji Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Małopolska otrzyma w sumie - podobnie jak w ubiegłym roku - 71,5 mln złotych. Połowa dotacji przeznaczona będzie na drogi powiatowe, a połowa na gminne.

W ramach programu gminy i powiaty mogą starać się o refundację do połowy kosztów inwestycji drogowych planowanych na ten rok, w wysokości do 3 mln złotych.

W gminie Czorsztyn zostanie zmodernizowany ciąg dróg lokalnych między miejscowościami: Kluszkowce, Mizerna i Maniowy. W ramach inwestycji zostaną wyremontowane chodniki, zostaną postawione również znaki drogowe oraz zamontowane bariery bezpieczeństwa. Remont 4 km drogi pochłonie prawie 5 mln złotych.

W ramach zadania realizowanego przez miasto Gorlice zostanie wyremontowana ulica Korczaka oraz powstanie łącznik ulicy Bardiowskiej z ulicą 11-ego Listopada. Nowa nawierzchnia, oznakowanie przejść dla pieszych, montaż oświetlenia i nowych znaków drogowych będzie kosztować prawie 5 mln złotych.

W gminie Gołcza zostanie wyremontowana droga lokalna łącząca miejscowości Gołcza, Krępa oraz Czaple Małe. Remont 3 km drogi to wydatek prawie 1,1 mln złotych. W ramach inwestycji zostanie utwardzona i wyrównana nawierzchnia drogi i pobocza.

W gminie Pleśna zostanie wyremontowana droga lokalna między Pleśną a Szczepanowicami. Remont 600-metrowego odcinka wyniesie 800 tys. złotych. Dzięki dofinansowaniu zostanie utwardzona i wyrównana nawierzchnia drogi i pobocza, postawione nowe znaki drogowe oraz zamontowane bariery bezpieczeństwa.

Ponad 350 tys. złotych wojewoda przekaże gminie Łapanów na remont kilku odcinków dróg lokalnych: Wolica-Podwolica, Wolica-Wymysłów, Boczów-Tarnawa, a także modernizację skrzyżowań tych dróg gminnych z trasami powiatowymi K1961 i K2071.

Gmina Szaflary przeprowadzi kompleksową modernizację ul. Augustyna Suskiego na długości blisko 1,5 km, od skrzyżowania z ulicami: Szkolną i 75-lecia Ruchu Ludowego do mostu na potoku Biały Dunajec. Zostanie utwardzona i wyrównana nawierzchnia drogi i poboczy, zostaną wyremontowane chodniki. Koszt remontu wyniesie 3,9 mln złotych.

W powiecie gorlickim zostanie przebudowanych ponad 10 kilometrów tras, które łączą powiat gorlicki z okręgiem tarnowskim i nowosądeckim. Samorząd otrzyma prawie 2,5 miliona dofinansowania.

Powiat nowotarski otrzyma prawie 3 mln złotych dotacji na przebudowę 8,5 kilometrów dróg powiatowych na odcinkach Maruszyna-Ludźmierz-Czarny Dunajec, Ludźmierz-Pyzówka oraz Trute-Klikuszowa.

W ramach inwestycji realizowanej przez powiat bocheński, wyremontowanych zostanie blisko 9 km dróg lokalnych. Samorząd otrzyma 2,7 mln złotych dofinansowania na modernizację dróg powiatowych: Uszew-Nowy Wiśnicz-Nieznanowice oraz Siedlec-Stradomka-Nieznanowice.

W tym roku pieniądze na realizację 41 projektów trafią do 37 samorządów (26 gmin oraz 11 powiatów). Cztery powiaty (miechowski, nowotarski, oświęcimski, limanowski) otrzymają dofinansowanie na modernizację dwóch odcinków dróg lokalnych. Zgodnie z zasadami, powiaty oraz miasta na prawach powiatu mogły składać po dwa wnioski o przyznanie dotacji na pokrycie połowy kosztów inwestycji drogowych planowanych na przyszły rok. Z tej możliwości skorzystały powiaty: bocheński, chrzanowski, dąbrowski, krakowski, limanowski, miechowski, nowosądecki, nowotarski, oświęcimski, wielicki oraz miasta: Nowy Sącz i Tarnów. Pozostałe powiaty: brzeski, gorlicki, myślenicki, tarnowski, wadowicki i miasto Kraków złożyły po jednym wniosku.

Samorządy mają czas do 31 marca na rozstrzygnięcie przetargu oraz podpisanie umowy z wykonawcą. Inwestycje powinny być zakończone do 30 listopada 2011 roku, a rozliczone - do końca roku. Dzięki dotacjom, które otrzymają samorządy wyremontowanych zostanie ponad 200 km dróg lokalnych.

Do tej pory, w pierwszej i drugiej edycji programu w Małopolsce, udział wzięło 57 gmin, 1 miasto na prawach powiatu oraz 14 powiatów. Samorządy otrzymały dofinansowanie na realizację 112 projektów. Pozwoliło to na przebudowę 424 km dróg.
schetynówki
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj