CENTRUM DOKUMENTACJI ZSYŁEK, WYPĘDZEŃ I PRZESIEDLEŃ ROZPOCZYNA DZIAŁALNOŚĆ
2011-03-04
Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń 1 marca zainaugurowało swoją działalność. To efekt porozumienia zawartego między Stanisławem Kracikiem, wojewodą małopolskim oraz prof. Michałem Śliwą, rektorem Uniwersytetu Pedagogicznego. Centrum ma dokumentować trudne losy Polaków w ostatnich stuleciach.

- Centrum ma stworzyć fundamenty trwałej pamięci o różnych trudnych losach Polaków. Cieszę się, że w przedsięwzięcie zaangażowali się młodzi ludzie, studenci i pracownicy Uniwersytetu Pedagogicznego, którzy chcą współtworzyć tak potrzebną instytucję – mówi Stanisław Kracik, wojewoda małopolski.

Rektor UP prof. Michał Śliwa stwierdził, że od wydarzeń II wojny światowej minęło już wiele lat i że czas nagli, by zbierać relacje świadków historii. – Nabraliśmy dystansu do tych wydarzeń i teraz możemy zwrócić się ku przeszłości.

Siedziba centrum znajduje się przy ul. Brackiej 13 w Krakowie – pomieszczenie na początek działalności udostępnił wojewoda małopolski. Potem centrum ma przenieść się do jednego z krakowskich fortów, który udostępni wojewoda małopolski.

Inicjatywa powołania do życia centrum powstała w wyniku kilkuletniej współpracy studentów Uniwersytetu Pedagogicznego z wojewodą. Studenci – pod opieką dr. Huberta Chudzio - prowadzą inwentaryzację grobów wojennych na terenie Małopolski. Pracę tę wykonują na zlecenie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Studenci UP już od kilku lat gromadzą relacje świadków. Przeprowadzili oni, nagrali i spisali ponad 300 wywiadów z Sybirakami i ludźmi przesiedlonymi po II wojnie światowej z terenów wschodnich II Rzeczypospolitej na zachodnie obszary dzisiejszej Polski. Młodzi historycy zebrali również relacje od ludności łemkowskiej poszkodowanej w akcji „Wisła” w 1947 roku. W roku 2009 członkowie Koła wyruszyli na wyprawę do Afryki Wschodniej, gdzie poddali renowacji polskie cmentarze w Tanzanii i Ugandzie. W ubiegłym roku przez ponad tydzień kilka osób zbierało relacje polskich Sybiraków i kombatantów mieszkających w Wielkiej Brytanii w Leicester. W tym roku wybierają się do Australii.

W początkach swej działalności centrum będzie szczególnie dokumentowało losy żyjących świadków historii, przede wszystkim Sybiraków, Polaków wysiedlonych z terenów Pomorza i tej części Polski, która po 1939 roku została włączona do Rzeszy Niemieckiej oraz z Zamojszczyzny. Centrum będzie się zajmować zbieraniem dokumentów, archiwalnych pamiątek związanych z przesiedleniami i zsyłkami.

W skład centrum docelowo będzie wchodzić interaktywne muzeum, w którym w sposób nowoczesny będą przedstawione losy polskich tułaczy. Drugi człon centrum będzie stanowić jednostka badawcza, zajmująca się gromadzeniem materiałów związanych z zagadnieniem zsyłek, wypędzeń i przesiedleń Polaków (np. nagrywaniem wspomnień Sybiraków na nośnikach cyfrowych) oraz wydawaniem publikacji w tym temacie, a także promocją zagadnienia poprzez konferencje naukowe i serię odczytów. Centrum będą tworzyć ludzie młodzi studenci i doktoranci historii pod merytoryczną opieką pracowników naukowych Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Biuro będzie czynne w dni robocze od godz. 9 do 15. Osoby, które chciałyby nawiązać kontakt z centrum, proszone są o wcześniejsze umówienie telefoniczne z sekretarzem centrum Anną Hejczyk, tel. 12 421-49-55 oraz 512 861 280.

Powstanie Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń jest jednym z działań Stanisława Kracik na rzecz przywracania pamięci historycznej Małopolan. Wcześniej wojewoda małopolski zainaugurował Dni Kultury Pamięci w Małopolsce, czyli cykl wydarzeń społecznych, artystycznych, naukowych i edukacyjnych, organizowanych na terenie województwa, a mających na celu wzmocnienie pamięci historycznej i podkreślenie naszego dziedzictwa. - Kraków i cała Małopolska, rozumiana jako historyczno-geograficzny region, a także jako jednostka administracyjna, dzisiejsze województwo małopolskie, to miejsca o zasadniczym i fenomenalnym wprost znaczeniu dla naszej narodowej pamięci i tożsamości - podkreśla Stanisław Kracik.
centrum dokumentacji
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj