PONAD 180 MLN ZŁOTYCH NA ODBUDOWĘ PO POWODZI
2011-02-24
Małopolska otrzyma 183 mln złotych na odbudowę dróg, mostów i budynków komunalnych zniszczonych podczas powodzi, które wystąpiły w Małopolsce w ubiegłych latach. To jak do tej pory największa transza środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, jaką kiedykolwiek dostało nasze województwo.

Przyznane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji promesy, które wręczy minister Jerzy Miller, opiewają na łączną kwotę 183 mln 250 tys. złotych. Pieniądze trafią do 170 samorządów (153 gmin, 16 powiatów oraz do samorządu wojewódzkiego).

Najwięcej pieniędzy otrzymają powiaty: nowosądecki (15 mln zł), nowotarski (6,6 mln zł) oraz tarnowski (6,2 mln zł). Wśród gmin na największe dofinansowanie mogą liczyć: Szczurowa (8,4 mln zł) i Borzęcin (6,1 mln zł). Samorząd województwa otrzyma 20 mln złotych.

Pracownicy Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego opracowali listę rankingową samorządów, które mogą starać się o środki w 2011 roku. Na podstawie tej listy wojewoda przygotował propozycję wysokości promes dla samorządów i przedstawił ją ministrowi spraw wewnętrznych i administracji. W sumie małopolskie samorządy oszacowały swoje zapotrzebowanie na dotacje z budżetu państwa, obejmujące dofinansowanie odbudowy lub remontu zniszczonej w wyniku klęsk infrastruktury komunalnej na ponad 570 milionów. Na tej liście znalazły się 153 gminy, 16 powiatów oraz samorząd województwa.
Gminy obliczyły swoje zapotrzebowanie na dotację w 2011 roku na prawie 370 mln zł, powiaty – na 127 mln złotych. Samorząd województwa wnioskował o ponad 71 milionów.
Przy opracowywaniu listy uwzględniono okres od 2008 – 2010 roku. Zgodnie z wymogami Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, na liście znalazły się gminy i powiaty, w których w roku wystąpienia klęski żywiołowej, straty w infrastrukturze wyniosły co najmniej 5% w stosunku do dochodów własnych.
Na podstawie listy rankingowej przygotowany został także wykaz priorytetowych zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, które samorządy chcą realizować w 2011 roku. Dzięki tym środkom samorządy już wkrótce rozpoczną remonty dróg, przepustów, mostów i kładek, obiektów wodno-kanalizacyjnych, uszkodzonych w wyniku klęsk żywiołowych występujących w Małopolsce w ostatnich latach.

Środki na usuwanie skutków powodzi pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa. Samorządy otrzymają dotacje po wyłonieniu wykonawców inwestycji i podpisaniu umów z wojewodą małopolskim. Samorządy muszą przeznaczyć otrzymane dofinansowanie na odbudowę tych obiektów, które zostały uwzględnione wcześniej w protokołach komisji wojewody ds. weryfikowania szacunków strat w infrastrukturze komunalnej. Wojewoda małopolski będzie podpisywać umowę z samorządem na realizację konkretnego zadania. Jeżeli po rozstrzygnięciu przetargów pojawią się oszczędności, samorządy będą mogły finansować kolejne zadania.

Lista samorządów, które otrzymały promesę.

Lista rankingowa samorządów wraz z wykazem priorytetowych zadań w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych przy udziale środków z budżetu państwa planowanych do realizacji w 2011 roku.
schetynowka droga
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj