SPRAWA BUDYNKU PRZY UL. BATOREGO W KRAKOWIE DO PONOWNEGO ROZPATRZENIA
2010-12-21
Minister infrastruktury przekazał do ponownego rozpatrzenia decyzję wojewody małopolskiego w sprawie zwrócenia Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych budynku przy ul. Batorego 3 w Krakowie.

Od decyzji wojewody małopolskiego z 9 czerwca 2010 roku odwołali się prezydent Krakowa, zarząd województwa małopolskiego, Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Minister infrastruktury uchylił decyzję i przekazał do ponownego rozpatrzenia wojewodzie.
Minister nie zakwestionował decyzji wojewody co do stwierdzenia, że ZUS jest prawnym następcą poprzedniego właściciela budynku przy ul. Batorego, czyli Ubezpieczalni Społecznej w Krakowie. Nie zakwestionował również konieczności zwrotu nieruchomości ZUS-owi.

Minister podał trzy powody uchylenia decyzji w sprawie zwrócenia budynku ZUS-owi: fakt, że wojewoda nie rozważył wcześniej możliwości wydzielenia lokali użytkowych, tak, by przy zwrocie nieruchomości ZUS-owi, oddać konkretne lokale, a nie ułamkowe części nieruchomości, brak szczegółowych informacji na temat obecnych użytkowników obiektu oraz nieprecyzyjne określenie, co stanowi części wspólne nieruchomości.

Strony mogą decyzję ministra zaskarżyć w ciągu 30 dni do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.
małopolski urząd wojewódzki muw
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj