WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA PRACĘ – ZMIANA ADRESU
2010-12-27
Od 1 stycznia 2011 r. zezwolenia na pracę dla cudzoziemców na terenie Rzeczypospolitej Polskiej są wydawane przez inny wydział Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego niż do tej pory. Wydawaniem zezwoleń zajmuje się Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców. Do tej pory wydawał je Wydział Polityki Społecznej.

Dokumenty od 3 stycznia 2011 r. (pierwszy dzień roboczy w 2011 r.) można składać:
- w siedzibie Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, przy ul. Przy Rondzie 6 w Krakowie, parter, stanowisko do spraw obsługi Oddziału do Spraw Cudzoziemców w godzinach: poniedziałek 9-17, wtorek-piątek 8-15
- na Dzienniku Podawczym Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Basztowej 22 w Krakowie (parter, pok. 24) w godzinach: poniedziałek 9-17, wtorek-piątek 7.30-15.30
Dokumenty można też przesłać pocztą na adres: Małopolski Urząd Wojewódzki, Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków.

Decyzję zezwalającą na pracę należy odebrać osobiście w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, ul. Przy Rondzie 6 w Krakowie, parter, stanowisko do spraw obsługi Oddziału do Spraw Cudzoziemców (tel. 12 39 21 804).

Informacje w sprawie zezwoleń na pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej można uzyskać pod numerem tel. 12 39 21 579 w godzinach: poniedziałek 9 -17, wtorek-piątek 8-15.

Zasady wydawania zezwoleń pozostają bez zmian.
małopolski urząd wojewódzki muw
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj