RUSZA TRZECIA EDYCJA PROGRAMU „RADOSNA SZKOŁA”
2010-12-01
222 wnioski o dofinansowanie budowy placów zabaw i zakupu pomocy dydaktycznych wpłynęły do wojewody w ramach trzeciej edycji programu rządowego „Radosna szkoła”.

106 wniosków dotyczy stworzenia kącików zabaw, a 116 - budowy placów zabaw. W ramach programu szkoły mogą starać się o wsparcie finansowe na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw wewnątrz szkoły (np. do świetlic) oraz na wyposażenie uczniowskiego placu zabaw. W pierwszej edycji ministerstwo przyznało Małopolsce 4 mln zł, w drugiej 13,6 mln zł.

Obecnie trwa ocena wniosków. Decyzje dotyczące podziału pieniędzy zapadną dopiero po uchwaleniu ustawy budżetowej. Szkoły będą miały czas na stworzenie kącików i placów zabaw do końca przyszłego roku.

Podstawowym kryterium wyboru szkół, które otrzymają dofinansowanie będzie liczba sześciolatków w pierwszych klasach. Pierwszeństwo przy przyznawaniu dotacji będą miały również szkoły z mniejszych miejscowości. Pod uwagę brane będzie ponadto wyposażenie, jakie szkoła już posiada. Zgodnie z decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej w pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski o dofinansowanie miejsc zabaw. Szkoły, które z własnych środków zakupiły pomoce dydaktyczne do miejsc zabaw lub zbudowały albo zmodernizowały place zabaw mogą starać się również o zwrot poniesionych kosztów.

Przypomnijmy: Celem rządowego programu „Radosna szkoła” jest zapewnienie najmłodszym uczniom warunków do aktywności ruchowej w szkołach. Koszt całego programu wyniesie prawie 2,5 mld zł, z czego ponad 1,2 mld zł pochodzić będzie z budżetu państwa, a ponad 1,1 mld zł z budżetu gmin. W ramach programu szkoły podstawowe oraz ogólnokształcące szkoły muzyczne I stopnia mogą starać się o dofinansowanie do budowy placów zabaw oraz do zakupu pomocy dydaktycznych (np. piłek, torów przeszkód, klocków) do miejsc zabaw w budynkach.

Miejsca zabaw, zgodnie z założeniami programu, powinny być wyposażone w pomoce dydaktyczne, dzięki którym uczniowie będą mogli brać udział w zajęciach ruchowych np. w piłki, materace, tory przeszkód i klocki. Wyposażenie świetlic powinno również spełniać funkcję edukacyjną, umożliwiającą uczniom rozwijanie własnych zainteresowań. Ta część projektu będzie w 100 procentach finansowana z budżetu państwa. Każda szkoła, w zależności od liczby uczniów w klasach 1-3 może otrzymać pomoc w wysokości 6 tys. zł. (do 69 uczniów) lub 12 tys. zł. (od 70 uczniów).

Budowa lub modernizacja placów zabaw będzie natomiast w połowie dofinansowywana z budżetu państwa, a w połowie przez organy prowadzące. Place powinny być przystosowane do prowadzenia różnych zajęć ruchowych z najmłodszymi uczniami oraz wyposażone w drabinki, zjeżdżalnie, ścianki wspinaczkowe oraz huśtawki. W tym przypadku pomoc z budżetu państwa, w zależności od liczby uczniów w klasach 1-3, wyniesie ponad 63 tys. zł (do 69 uczniów) lub ponad 115 tys. zł. (od 70 uczniów).
radosna szkoła
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj