121 PUNKTÓW WSPARCIA DLA OFIAR PRZEMOCY
2010-11-29
121 punktów wsparcia i informacji dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie działa już na terenie Małopolski. To efekt programu, który zainicjował w tym roku Stanisław Kracik, wojewoda małopolski.

Po raz pierwszy małopolskie gminy otrzymały dofinansowanie z budżetu państwa na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. W programie wzięło udział 109 gmin, które otrzymały w sumie 1,75 mln zł na realizację zadań związanych z przemocą w rodzinie.

- To pierwszy krok do zbudowania w Małopolsce systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Do punktów wsparcia zgłosiło się wiele osób zarówno dotkniętych przemocą, jak i członków rodzin, czy sąsiadów, którzy sygnalizowali problem – mówi Stanisław Kracik.

Gminy mogły otrzymać dofinansowanie swoich programów w 50 procentach (były to kwoty od 5 do ponad 200 tys. zł w zależności od wielkości gminy). Drugą połowę musiały sfinansować samodzielnie.

W pierwszej kolejności gminy miały opracować program ochrony ofiar przemocy. Następnie zorganizowano akcje informacyjne: w gminach przygotowano ulotki, plakaty, były spotkania z mieszkańcami, seminaria, były artykuły w lokalnej prasie.

Istotnym etapem było stworzenie punktu wsparcia i informacji dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie. Powstało 121 punktów (w największych gminach kilka), w których od marca do września udzielono 5664 porad. W punktach dyżurują pracownicy socjalni, policjanci, psychologowie, pedagodzy, terapeuci. Punkty są otwarte minimum 2-3 razy w tygodniu i przynajmniej raz popołudniu.

Program będzie kontynuowany w przyszłym roku. Wojewoda zarezerwował w budżecie kwotę 3,6 mln zł na dofinansowanie dla gmin, które już podjęły działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, jak i dla tych, które chciałyby zacząć od przyszłego roku.
małopolski urząd wojewódzki muw
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj