ZIMA W MAŁOPOLSCE
2010-11-29
Stanisław Kracik, wojewoda małopolski przypomina o odśnieżaniu dachów budynków oraz usuwaniu sopli. Osoby bezdomne, ubogie i starsze mogą otrzymać darmowy nocleg oraz posiłek, a także bezpłatną pomoc medyczną. W Małopolsce przygotowanych jest ponad 1300 miejsc w noclegowniach i schroniskach. Kuchnie i jadłodajnie zapewniają ponad 6 tys. gorących posiłków każdego dnia.

W związku z ciągłymi opadami śniegu przypominamy o odśnieżaniu dachów budynków oraz usuwaniu zwisających z dachów sopli lodu. Obowiązek ten spoczywa na właścicielach lub zarządcach budynków. Szczególną uwagę należy zwrócić na budynki o powierzchni zabudowy przekraczającej 2 000 m² oraz o powierzchni dachów wynoszącej ponad 1 000 m², m.in. hipermarkety, hale targowe, sportowe, magazyny.

Osoby bezdomne, ubogie i starsze mogą otrzymać darmowy nocleg oraz posiłek, a także bezpłatną pomoc medyczną. W Małopolsce przygotowanych jest ponad 1300 miejsc w noclegowniach i schroniskach. Kuchnie i jadłodajnie zapewniają ponad 6 tys. gorących posiłków każdego dnia.

W Małopolsce działa 14 noclegowni (441 miejsc) oraz 29 schronisk, hosteli dla osób bezdomnych (881 miejsc) oraz 63 ośrodki wsparcia doraźnego. Wiele z nich oferuje również pomoc psychologiczną oraz prawną.
Osoby bezdomne i ubogie mogą otrzymać gorący posiłek w 42 jadłodajniach.
W Małopolsce działa również 9 łaźni. Jest też 9 punktów medycznych, gdzie osoby ubogie i bezdomne mogą skorzystać z pomocy medycznej, a w niektórych otrzymać bezpłatne leki.
Ponadto osoby potrzebujące pomocy mogą uzyskają wsparcie w powiatowych centrach pomocy rodzinie, ośrodkach pomocy społecznej oraz ośrodkach interwencji kryzysowej.
Bezdomni, którzy potrzebują pomocy, powinni zgłaszać się do miejskich i gminnych ośrodków pomocy społecznej. Mieszkańcy Małopolski, którzy zauważą takie osoby, powinni poinformować Straż Miejską lub policję, (dzwoniąc pod numer alarmowy 112).
Szczegółowy wykaz miejsc, w których bezdomni i ubodzy mogą uzyskać pomoc, znajduje się na stronie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego

W sumie wojewoda małopolski przekazał w tym roku 525 tys. zł na pomoc dla osób bezdomnych. Pieniądze z budżetu państwa przekazywane są w drodze konkursów. Mają one na celu wspieranie organizacji pozarządowych, kościelnych, które prowadzą schroniska, jadłodajnie, noclegownie dla bezdomnych oraz pomagają osobom bezdomnym w pokonywaniu trudności życiowych i wspierają ich w powrocie do życia społecznego i zawodowego. Konkursy adresowane są również do tych instytucji, które organizują punkty pomocy m.in. medycznej i sanitarnej.
Zima_Planty_Śnieg
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj