CENTRUM DOKUMENTACJI PRZYMUSOWYCH MIGRACJI POLAKÓW POWSTANIE W KRAKOWIE
2010-11-19
Stanisław Kracik wojewoda małopolski oraz prof. Michał Śliwa, rektor Uniwersytetu Pedagogicznego podpisali list intencyjny, w którym zobowiązują się do działań na rzecz powołania do życia Centrum Dokumentacji Przymusowych Migracji Polaków.

- Myślę, że najwyższy już czas, by zająć się upamiętnieniem trudnych losów Polaków w czasie II wojny światowej po jej zakończeniu – mówi Stanisław Kracik. -Trzeba działać szybko, aby z jednej strony zdążyć utrwalić wspomnienia świadków historii, a z drugiej strony, by poczuli oni, że Ojczyzna o ich losach nie zapomniała.

Dr Hubert Chudzio, opiekun Studenckiego Kola Naukowego Historyków Uniwersytetu Pedagogicznego, jest z jednym z inicjatorów powołania centrum. Pod jego kierunkiem studenci UP gromadzą już relacje świadków. Przeprowadzili oni, nagrali i spisali ponad 200 wywiadów z Sybirakami i ludźmi przesiedlonymi po II wojnie światowej z terenów wschodnich II Rzeczypospolitej na zachodnie obszary dzisiejszej Polski. Młodzi historycy zebrali również relacje od ludności łemkowskiej poszkodowanej w akcji „Wisła” w 1947 roku. W roku 2009 członkowie Koła wyruszyli na wyprawę do Afryki Wschodniej, gdzie poddali renowacji polskie cmentarze w Tanzanii i Ugandzie. Ostatnio przez ponad tydzień kilka osób zbierało relacje polskich Sybiraków i kombatantów mieszkających w Wielkiej Brytanii w Leicester.

W początkach swej działalności centrum będzie szczególnie dokumentowało losy żyjących świadków historii, przede wszystkim Sybiraków, Polaków wysiedlonych z terenów Pomorza i tej części Polski, która po 1939 roku została włączona do Rzeszy Niemieckiej oraz z Zamojszczyzny. Centrum będzie się zajmować zbieraniem dokumentów, archiwalnych pamiątek związanych z przesiedleniami i zsyłkami.

W skład centrum docelowo będzie wchodzić interaktywne muzeum, w którym w sposób nowoczesny będą przedstawione losy polskich tułaczy. Drugi człon centrum będzie stanowić jednostka badawcza, zajmująca się gromadzeniem materiałów związanych z zagadnieniem zsyłek, wypędzeń i przesiedleń Polaków (np. nagrywaniem wspomnień Sybiraków na nośnikach cyfrowych) oraz wydawaniem publikacji w tym temacie, a także promocją zagadnienia poprzez konferencje naukowe i serię odczytów. Centrum będą tworzyć ludzie młodzi studenci i doktoranci historii pod merytoryczną opieką pracowników naukowych Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Stanisław Kracik zadeklarował, że pomoże w znalezieniu lokalu, w którym mogłoby mieścić się centrum. Docelowo brane jest pod uwagę zagospodarowanie jednego z krakowskich fortów.
kracik hudzio centrum
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj