DLA GIMNAZJUM PO POWODZI
2010-11-15
Lions Clubs International - LCI jest największą na świecie pozarządową organizacją dobroczynną zrzeszającą ponad 1,3 mln członków w 205 krajach świata. Jej motto brzmi „We serve” (służymy ). W Polsce działa już ponad 1100 członków Lions Club International.

Natychmiast po pierwszej fali powodziowej polscy Lioni podjęli decyzję o zbieraniu funduszy na wsparcie poszkodowanych w wyniku kataklizmu. Zwrócili się między innymi do wojewody małopolskiego Stanisława Kracika z prośbą o wskazanie miejsc najbardziej potrzebujących pomocy. I w ten sposób, dzięki środkom finansowym zebranym przez polskich, niemieckich i holenderskich Lionów, jest realizowany projekt pomocowy zatwierdzony wspólną decyzją Gubernatorów Okręgu 121 Polska – PDG Daniela Wcisło, DG Ryszarda Jakubowskiego i Okręgu 111 OM Niemcy – Michaela Bierwagena, który dotyczy zakupu wyposażenia dla zniszczonego przez powódź Gimnazjum w Rzepienniku Biskupim w województwie małopolskim.

W sobotę 13 listopada 2010 roku delegacja Lionów, w składzie: Gubernator Okręgu 121 Polska Lion Ryszard Jakubowski, Gubernator Okręgu 111 Niemcy Lion Michael Bierwagen, pełnomocnik Gubernatora ds. pomocy powodzianom 2010 Lion Małgorzata Murawa-Świątkiewicz oraz członek Zespołu MERL Lion Ryszard Nowak, w obecności wicewojewody małopolskiego Stanisława Sorysa, wójta gminy Rzepiennik Strzyżewski Kazimierza Fudali, dyrektora Gimnazjum w Rzepienniku Biskupim Jadwigi Ryby oraz licznie zgromadzonej młodzieży gimnazjum przekazała symboliczny czek na kwotę 330 tys. zł. Środki te wykorzystane będą na zakup wyposażenia między innymi do laboratorium komputerowego, laboratorium do nauki języków obcych oraz sali gimnastycznej.

Pomoc finansowa dla Gimnazjum jest tylko jedną z form współpracy Lions Club International z tą szkołą, która zapowiada się bardzo interesująco.
Lions club
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj