PRZEBUDOWA DRÓG LOKALNYCH – DOTACJE
2010-11-19
15 dróg powiatowych i 26 dróg gminnych może zostać przebudowanych dzięki dofinansowaniu w ramach przyszłorocznej edycji Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011. Komisja powołana przez wojewodę przygotowała listę rankingową. Lista ta zostanie przekazana do ministra spraw wewnętrznych i administracji, który do końca listopada ma czas na jej zatwierdzenie.

Poniżej zamieszczamy list rankingowe przesłane do MSWiA:

Lista gmin

Lista powiatów

Samorządy powinny podpisać umowy z wykonawcami do 31 marca przyszłego roku. Inwestycje powinny być zakończone do 30 listopada 2011 roku, a rozliczone - do końca przyszłego roku. Dzięki dotacjom w Małopolsce w przyszłym roku ma szansę na przebudowę ponad 130 km dróg powiatowych i prawie 70 km dróg gminnych.

Małopolskie samorządy złożyły 102 wnioski na łączną kwotę ponad 160 mln złotych. 18 powiatów złożyło 30 wniosków na łączną kwotę dofinansowania ponad 70 mln zł, a gminy złożyły 72 wnioski o dofinansowanie w wysokości ponad 90 mln zł. Gminy mogły składać po jednym wniosku, a powiaty - po dwa wnioski. Dwa wnioski mogły również składać miasta na prawach powiatu. Z tej możliwości skorzystały powiaty: bocheński, chrzanowski, dąbrowski, krakowski, limanowski, miechowski, nowosądecki, nowotarski, oświęcimski, wielicki oraz miasta: Nowy Sącz i Tarnów. Pozostałe powiaty: brzeski, gorlicki, myślenicki, tarnowski, wadowicki i miasto Kraków złożyły po jednym wniosku.

Wstępna lista rankingowa została ogłoszona 28 października. Po jej ogłoszeniu samorządy miały czas na zgłaszanie zastrzeżeń do oceny przeprowadzonej przez komisję. Do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego wpłynęły 23 zastrzeżenia od samorządów. 9 zastrzeżeń dotyczyło wniosków powiatowych, 14 - wniosków złożonych przez gminy. Komisja powołana przez wojewodę małopolskiego, w skład której wchodzą przedstawiciele wojewody, marszałka, krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz policji rozpatrzyła zastrzeżenia podczas dwóch posiedzeń: 8 oraz 10 listopada. W efekcie jedna gmina zyskała na tyle dużo punktów, żeby otrzymać dofinansowanie, na które początkowo nie miała szans.

-Na realizację programu w 2011 roku Małopolska otrzyma w sumie - podobnie jak w ubiegłym roku - 71,5 mln złotych. Połowa dotacji przeznaczona będzie na drogi powiatowe, a połowa na gminne.

W ramach programu gminy i powiaty mogą starać się o refundację do połowy kosztów inwestycji drogowych planowanych na przyszły rok, w wysokości do 3 mln złotych. Samorządy, których projekty obejmowały odbudowę lub przebudowę drogi zniszczonej w 2010 roku przez powódź lub osuwiska, otrzymały dodatkowo po 10 punktów, wliczanych do sumy punktów uzyskanych na podstawie oceny według obowiązujących kryteriów merytorycznych.

Przypomnijmy: W tym roku, w ramach drugiego etapu Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011, zmodernizowanych zostanie około 218 km dróg w Małopolsce (prawie 92 km dróg gminnych oraz około 126 km dróg powiatowych).
Schetynówki drogi
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj