POMOC PO POWODZI
2010-10-27
W Małopolsce do tej pory wyremontowano ponad 2 tysiące domów zniszczonych w czasie powodzi. Małopolski Urząd Wojewódzki przekazał już także ponad 82 miliony zł na zasiłki dla powodzian. Łącznie Małopolska otrzymała ponad 430 mln na usuwanie skutków powodzi oraz ok. 200 mln dla samorządów na odbudowę infrastruktury komunalnej.

Według informacji otrzymanych z gmin, w Małopolsce do odbudowy i remontu kwalifikowało się 5088 domów, w tym do odbudowy 332. Do tej pory wyremontowano 2281 domów. Do remontu jeszcze w tym roku przewidziano 2149 domów i lokali, a do odbudowy 39. W przyszłym roku ma zostać wyremontowanych 365 domów, a odbudowanych 293.

Jak zapewniają samorządy, wszystkie poszkodowane przez powódź rodziny mają zabezpieczone właściwe warunki mieszkaniowe. 10 gmin skorzystało z możliwości refundacji z budżetu państwa kosztów wynajmu mieszkań i kontenerów, zabezpieczając wynajem lokali zastępczych dla 192 rodzin. Po dokonaniu weryfikacji wniosków dwóch kolejnych gmin, Wojewoda Małopolski wystąpi do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zwiększenie wydatków na 2010 r. na sfinansowanie kosztów wynajmu mieszkań dla kolejnych 17 rodzin. Ponadto, w związku ze zniszczeniem osiedla romskiego Maszkowice w Gminie Łącko wojewoda małopolski planuje wystąpić o środki na zakup kontenerów mieszkalnych dla 13 rodzin romskich.

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie do dziś przekazał samorządom ponad 82 miliony złotych na zasiłki dla osób poszkodowanych przez powódź. Z tego prawie 27 mln na zasiłki do 6 tys. zł (wypłacono ok. 26.5 mln zł), ponad 32 mln na zasiłki do 20 tys. zł (wypłacono już ponad 27 mln) oraz prawie 30 mln na zasiłki do 100 tys. zł (wypłacono już ponad 20.7 mln zł).

Według informacji uzyskanych z samorządów wynika, że prace związane z usuwaniem skutków powodzi zrealizowane są w około 65 %, w wielu gminach są już na ukończeniu. Niektóre samorządy nie wykorzystają w całości przyznanych środków finansowych (łączna kwota niewykorzystanych środków to ponad 3,4 mln zł). Większość z tych gmin wystąpi do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji o zgodę na wykorzystanie oszczędności na realizację innych zadań.
powódź zakopane
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj