CUDZOZIEMCOM BĘDZIE ŁATWIEJ
2010-10-08
Cudzoziemcom będzie łatwiej otrzymać zezwolenie na pracę w Małopolsce. Stanisław Kracik, wojewoda małopolski określił wykaz zawodów, dla których zezwolenia na pracę dla cudzoziemców będą wydawane bez uwzględnienia informacji starosty o sytuacji na lokalnym rynku pracy.

-Pracodawcy sygnalizowali, że brakuje im specjalistów i fachowców w niektórych branżach – mówi Stanisław Kracik, wojewoda małopolski – Chcieliśmy ułatwić im życie. Nowe przepisy uproszczą procedury zatrudniania wykwalifikowanych pracowników spoza Polski, co przyspieszy rozwój małopolskich firm oraz realizacje wielu inwestycji.

Nowe przepisy określają grupę zawodów, dla których wojewoda może wydać zezwolenie na pracę dla cudzoziemców bez konieczności opinii starosty o lokalnym rynku pracy. Wystarczy, że przedsiębiorca złoży wniosek. Następnie wojewoda wyda zezwolenie.

Pracodawca, który chce zatrudnić cudzoziemca, musi złożyć w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim pisemny wniosek o zezwolenie na jego pracę. Wojewoda wydaje zezwolenie, jeżeli spełnione są dwa warunki: wynagrodzenie określone w umowie z cudzoziemcem nie będzie niższe od wynagrodzenia polskich pracowników wykonujących pracę porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku oraz na proponowane miejsce pracy nie ma chętnych Polaków lub rekrutacja przeprowadzona na to stanowisko pracy wśród Polaków dała wynik negatywny. Taka informacja przekazywana jest przez starostę.

Wytypowanie zawodów deficytowych ma na celu usprawnienie i przyspieszenie procedury związanej z uzyskaniem zezwolenia na pracę dla cudzoziemca. Dla każdego powiatu w Małopolsce zostały określone grupy zawodów deficytowych, dla których procedury ubiegania się o zezwolenie zostały uproszczone. Wśród tych profesji znalazły się m.in. architekt, lekarz, pielęgniarka, dekarz, cieśla, nauczyciel języków obcych. Listy zawodów powstały na podstawie statystyk powiatowych urzędów pracy.
Wojewoda nie musi już czekać na opinie starosty w sytuacji, gdy na lokalnym rynku pracy od dłuższego czasu nie ma osób bezrobotnych lub poszukujących pracy, które mogły zostać zatrudnione na danym stanowisku.

Do tej pory pracodawca, który chciał zatrudnić cudzoziemca musiał zgłosić ofertę w powiatowym urzędzie pracy. Następnie starosta przeprowadzał badanie rynku pracy. Jeśli w danym powiecie nie było osób bezrobotnych lub poszukujących pracy, które mogłyby zostać zatrudnione, starosta wydawał opinię, że w oparciu o rejestry bezrobotnych i poszukujących pracy, na proponowane miejsce pracy nie ma chętnych Polaków lub rekrutacja przeprowadzona na to stanowisko pracy wśród Polaków dała wynik negatywny, a więc cudzoziemiec mógł zostać zatrudniony. Na podstawie tych informacji wojewoda wydawał zezwolenie na pracę.

Obecnie przedsiębiorca z powiatu chrzanowskiego, który poszukuje np. architekta nie musi już zgłaszać oferty do powiatowego urzędu pracy. Wystarczy, że pracodawca złoży wniosek do wojewody. Oferty pracy dla zawodów spoza listy nadal muszą być zgłaszane do powiatowych urzędów pracy.

W 2009 roku 2000 cudzoziemców otrzymało zezwolenia na pracę w Małopolsce. Najczęściej zatrudniani są: Chińczycy, Pakistańczycy, Turcy, Ukraińcy, Wietnamczycy. W tym roku, od stycznia do czerwca, zezwolenia otrzymało ponad 1050 cudzoziemców.

Wykaz zawodów, dla których zezwolenia na pracę dla cudzoziemców będą wydawane bez uwzględnienia informacji starosty o sytuacji na lokalnym rynku pracy (pobierz)
muw małopolski urząd wojewódzki
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj