SAMORZĄDY CHCĄ ZMODERNIZOWAĆ PONAD 330 KILOMETRÓW DRÓG
2010-10-06
30 września minął termin składania wniosków przez samorządy o dofinansowanie modernizacji i remontów dróg w ramach trzeciej edycji Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011.

Do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego wpłynęły łącznie 102 wnioski: 72 gminne oraz 30 powiatowych. Samorządy chcą zmodernizować i wyremontować drogi o łącznej długości ponad 330 kilometrów.

Na realizację programu w 2011 roku Małopolska otrzyma w sumie - podobnie jak w ubiegłym roku - 71,5 mln złotych. Połowa dotacji przeznaczona będzie na drogi powiatowe, a połowa na gminne. Samorządy mogą liczyć na dofinansowanie w wysokości do 50 procent planowanych kosztów – pozostałe fundusze samorządy muszą wygospodarować samodzielnie, w ramach swoich budżetów.

18 powiatów złożyło 30 wniosków na łączną kwotę dofinansowania ponad 70 mln zł. Całkowita wartość inwestycji zgłoszonych przez powiaty wynosi ponad 146 mln. Powiaty oraz miasta na prawach powiatów mogły aplikować o dofinansowanie dwóch projektów. Z tej możliwości skorzystały powiaty: bocheński, chrzanowski, dąbrowski, krakowski, limanowski, miechowski, nowosądecki, nowotarski, oświęcimski, wielicki oraz miasta: Nowy Sącz i Tarnów. Pozostałe powiaty: brzeski, gorlicki, myślenicki, tarnowski, wadowicki i miasto Kraków złożyły po jednym wniosku.

Gminy złożyły 72 wnioski (każda gmina może otrzymać dotację na jedno zadanie) o dofinansowanie w wysokości ponad 100 mln zł. Wartość inwestycji zaplanowanych przez gminy wynosi ponad 197 mln złotych.

W sumie małopolskie samorządy starają się o ponad 170 mln złotych.

W ramach programu gminy i powiaty mogą starać się o refundację połowy kosztów inwestycji drogowych planowanych na przyszły rok, w wysokości do 3 mln złotych. Samorządy, których projekty obejmują odbudowę lub modernizację drogi zniszczonej w 2010 roku przez powódź lub osuwiska, otrzymają dodatkowo 10 punktów.

O przyznaniu dofinansowania na terenie naszego województwa decydować będzie komisja powołana przez wojewodę małopolskiego, w skład której wchodzą przedstawiciele wojewody, marszałka, krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz policji. Komisja oceni wnioski pod względem formalnym i merytorycznym. Następnie Stanisław Kracik, wojewoda małopolski przekaże listę zakwalifikowanych wniosków ministrowi spraw wewnętrznych i administracji. Na jej zaakceptowanie minister będzie miał czas do końca listopada tego roku.

Skład komisji:
Elżbieta Gabryś - dyrektor Wydziału Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Stanisław Pajor – zastępca dyrektora Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW
Bogusław Żurek - naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji
Andrzej Kollbek - zastępca dyrektora Krakowskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
Iwona Zwierzyk - Klimek – przedstawiciel Departamentu Transportu i Komunikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

HARMONOGRAM REALIZACJI PROGRAMU:
do 30.09.2010 r. - nabór wniosków na rok 2011
do 30.10.2010 r. - rozpatrywanie i ocena wniosków przez komisje wojewódzkie;
ogłoszenie przez wojewodów list rankingowych wniosków
do 07.11.2010 r. - zgłaszanie przez wnioskodawców zastrzeżeń do list rankingowych
do 14.11.2010 r. - rozpatrywanie zastrzeżeń przez komisje wojewódzkie
do 28.11.2010 r. - zatwierdzenie list rankingowych przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej
do 31.03.2011 r. - rozstrzygnięcie przetargów na realizację inwestycji 2011 r.
do 15.11.2011 r. - realizacja inwestycji 2011 r.
do 30.11.2011 r. - rozliczenie inwestycji 2011 r.
Schetynówki drogi
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj