PIENIĄDZE NA NAPRAWĘ WAŁÓW
2010-06-29
30 mln zł już otrzymało województwo małopolskie na naprawę wałów i urządzeń wodnych, a jest szansa na kolejne 36 mln zł.

Stanisław Kracik, wojewoda małopolski zwrócił się do MSWiA o przekazanie kolejnych funduszy w wysokości 36 mln zł na naprawę najbardziej uszkodzonych w czasie powodzi odcinków wałów.

Na początku czerwca Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przekazało na wniosek wojewody już 30 mln zł. Środkami dysponować będzie Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, który wytypował najpilniejsze prace naprawcze. Największe środki zostaną przeznaczone na usunięcie szkód w gminach: Szczurowa, Borzęcin, Wietrzychowice, Tuchów, Szczucin, Bochnia, Brzeszcze.

Stanisław Kracik poparł także wniosek Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, który wystąpił do Ministerstwa Środowiska o przyznanie 1,47 mln zł na usuwanie szkód popowodziowych na rzekach i potokach w Nowym Sączu.

W sumie szkody, dotyczące wałów, urządzeń wodnych, rzek i cieków wodnych szacowane są w naszym województwie na 857 mln zł (w tym szkody dotyczące obiektów, administrowanych przez MZMiUW, szacuje się na 609 mln zł).
Powódź
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj