WOJEWODA STARA SIĘ POMÓC PACJENTOM Z UL. BATOREGO
2010-06-23
Informacja dotycząca rezolucji Rady Miasta Krakowa na temat budynku przy ul. Batorego 3

Stanisław Kracik, wojewoda małopolski od kilku miesięcy interesuje się losami pacjentów przychodni przy ul. Batorego 3. Niestety, mimo usilnych prób doprowadzenia do rozwiązania korzystnego dla pacjentów, zainteresowani, czyli przedstawiciele Urzędu Miasta Krakowa, samorządu województwa oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie porozumieli się w sprawie dalszego użytkowania budynku.

Zwrot budynku ZUS-owi, wbrew twierdzeniom radnych, nie musi być jednoznaczny z likwidacją przychodni. Wojewoda już kilka miesięcy temu zaproponował przekazanie ubezpieczalni innej nieruchomości w zamian za budynek przy ul. Batorego. Dawałoby to możliwość pozostawienia przychodni lekarskich w tym samym miejscu.
Niestety, podczas organizowanych przez wojewodę spotkań, strony nie doszły do porozumienia.
– Przedstawiciele ZUS zaakceptowali moją propozycję, ja zapowiedziałem, że wyrażę zgodę na przekazanie nieruchomości z zasobów Skarbu Państwa. Władze miasta jednak (gospodarzem nieruchomości Skarbu Państwa jest w tym wypadku prezydent miasta, sprawujący funkcję starosty) nie były w stanie znaleźć odpowiedniego budynku. Szkoda, że wtedy nie udało się znaleźć dobrego rozwiązania dla pacjentów, a teraz gra się na ich emocjach - podkreśla wojewoda.

Stanisław Kracik planuje organizację kolejnego spotkania w tej sprawie.

Prawo nie zezwoliło wojewodzie na inne rozwiązanie - musiał podjąć decyzję o zwrocie budynku ZUS-owi. Ta decyzja zapadła po bardzo wnikliwej analizie całej sprawy. Wbrew twierdzeniom radnych, wojewoda wykazał następstwo prawne ZUS. Jak stanowi art. 115 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest następcą prawnym działających od roku 1950 Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, ubezpieczalni społecznych i funduszy ubezpieczeniowych (w ich przypadku tylko w zakresie ubezpieczeń społecznych) i jest uprawniony do występowania o zwrot nieruchomości. W sprawie nieruchomości przy ul. Batorego potwierdził to Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie już podczas pierwszego postępowania w tej sprawie, w roku 2007.

Wojewoda wykazał również, że budynek jest niezbędny dla funkcjonowania ZUS w Krakowie. Analiza wykazała, że zakład potrzebuje dodatkowej powierzchni dla ponad 300 pracowników, z których część pracuje obecnie w wynajmowanych pomieszczeniach. Wojewoda, biorąc pod uwagę zarówno ustawowe prawo ubezpieczalni do zwrotu majątku, jak i ważny interes społeczny, uznał, że zwrotem ma być objęta jedynie część nieruchomości (ok. 2/3), a nie całość, o co postulował ZUS. Zakład wskazał, że potrzebuje ok. 13 m.kw. powierzchni na 1 pracownika, natomiast wojewoda uznał, że wystarczająca jest powierzchnia 7 m.kw (jest to średnia powierzchnia przypadająca na pracownika Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego).

- To była wyjątkowo trudna decyzja – nie ukrywa Stanisław Kracik. – Zdaję sobie też sprawę z tego, jak trudna dla mieszkańców Krakowa. Ze względu na dobro pacjentów starałem się o takie polubowne załatwienie sprawy, aby – niezależnie od konieczności zgodnego z prawem rozwiązania kwestii własnościowych – krakowianie nie byli pokrzywdzeni i nie stracili dostępu do swoich lekarzy.

Wojewoda już raz – w roku 2003 wydał decyzję zwracającą budynek ZUS-owi. Decyzja została zaskarżona przez Zarząd Województwa Małopolskiego i trafiła do ministra infrastruktury, który podtrzymał stanowisko wojewody. Następnie sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który nakazał jej ponowne zbadanie.
małopolski urząd wojewódzki muw
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj