ROZSTRZYGNIĘTO KONKURS MAŁOPOLSKA 2100
2010-06-10
Rozstrzygnięto konkurs „Małopolska 2100” zorganizowany przez wojewodę małopolskiego, Stanisława Kracika. Zwycięzcami zostali Anna Smoter z Liceum Ogólnokształcącego w Wieliczce oraz Mateusz Maciaś z Zespołu Szkół Gastronomicznych nr 1 w Krakowie.

Konkurs adresowany był do młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa małopolskiego i miał wyłonić najlepszą pracę przedstawiającą wizję Małopolski w 2100 roku. Konkurs zorganizowano w dwóch kategoriach: sztuki wizualne oraz literatura.
Komisja konkursowa przy ocenie prac brała pod uwagę walory artystyczne i formalne pracy (forma pracy, oprawa graficzna, oryginalność spojrzenia autora na tematykę konkursu oraz osobisty charakter wypowiedzi, poprawność językowa, jasna i logiczna struktura pracy), walory merytoryczne (zgodność pracy z tematem konkursu).
W kategorii sztuki wizualne zwycięzcą został Mateusz Maciaś z Zespołu Szkół Gastronomicznych nr 1 w Krakowie – nagrodą jest aparat fotograficzny ufundowany przez Krakowski Park Technologiczny. W kategorii literatura wygrała Anna Smoter z Liceum Ogólnokształcącego w Wieliczce. Nagrodą jest notebook ufundowany przez Tarnowski Klaster Przemysłowy.
konkurs Małopolska 2100
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj