POMOC DLA POWODZIAN
2010-06-04
Małopolski Urząd Wojewódzki przekazał już 10,111 mln zł dla 3,2 tysiąca małopolskich rodzin. To pieniądze na zasiłki dla osób poszkodowanych w czasie powodzi, które wypłacać mają gminy.

Przypominamy, że osoby poszkodowane w czasie powodzi otrzymają do 6 tys. zł na pierwsze potrzeby. Niektóre gminy zdecydowały się na razie na wypłatę zaliczki do 2 tys. zł. Małopolski Urząd Wojewódzki wypłacił już pieniądze na poczet zaliczek 36 gminom.

Gminy zebrały dane dotyczące poszkodowanych. Zweryfikowano wnioski i protokoły 93 gmin - będą wypłacać pomoc już nie w postaci zaliczek, ale pełnych kwot w maksymalnej wysokości do 6 tys. zł.

W sumie Małopolski Urząd Wojewódzki przekazał już do gmin pomoc dla 3,2 tys. rodzin.

W czwartek 27 maja kilkudziesięciu pracowników Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego odwiedziło wszystkie zalane gminy. Urzędnicy przedstawicielom samorządów lokalnych udzielali szczegółowych informacji i odpowiadali na pytania.

Każdy właściciel lub najemca domu czy mieszkania, które zostały zniszczone przez powódź lub osuwiska, może otrzymać do 20 tys. zł na remont – osoba taka musi zgłosić się do swojej gminy. Wójt, burmistrz czy prezydent składa na tej podstawie wniosek do wojewody o przyznanie takiej pomocy. Niezbędny jest krótki, kilkuzdaniowy opis szkód wraz z przynajmniej trzema zdjęciami.

Pracownicy urzędu objechali 148 gmin poszkodowanych w czasie powodzi. W teren udali się także Stanisław Kracik, wojewoda małopolski, który odwiedził Limanową i Nowy Sącz oraz Stanisław Sorys, wicewojewoda, który pojechał do Tarnowa i Pleśnej.

- Chcemy mieć gwarancję, że najważniejsze informacje trafią do osób odpowiedzialnych bezpośrednio za przekazywanie pomocy mieszkańcom – mówi Stanisław Kracik. – Chcemy na miejscu wyjaśniać wątpliwości.

Właściciele i najemcy, których domy lub mieszkania zostały zalane i szkody przekraczają 20 tys. zł, mogą ubiegać się o wsparcie w wysokości do 100 tys. zł. W tym wypadku potrzebna będzie wycena szkód wykonana przez rzeczoznawcę majątkowego (lista rzeczoznawców dostępna jest na stronie: www.msrm.org.pl/rzeczoznawcy.php - gmina wybierze rzeczoznawcę, który oceniać będzie szkody, a opłaci go Małopolski Urząd Wojewódzki). Pomoc będzie udzielana w ratach – pierwsza ma wynosić 50 procent kosztów remontu lub odbudowy.

Osoba, która otrzyma pomoc, jest zobowiązana do przedstawienia faktur i rachunków, dokumentujących wydatki. Jeśli się z poniesionych wydatków nie rozliczy, pieniądze będzie musiała zwrócić.

WYJAZDY WYPOCZYNKOWE DLA DZIECI Z TERENÓW POWODZIOWYCH

W sobotę (5 czerwca) 54 dzieci ze szkoły podstawowej w Słupcu (gmina Szczucin) wyjedzie na kolonie finansowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Małopolskie Kuratorium Oświaty w Krakowie cały czas prowadzi rekrutację na wyjazdy wakacyjne i edukacyjne dla dzieci z terenów dotkniętych przez powódź. Ośrodki, do których wyjeżdżają dzieci finansowane i wskazywane są przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Obecnie pracownicy kuratorium zbierają informacje z gmin i od dyrektorów szkół z zalanych terenów dotyczące zapotrzebowania na dwutygodniowe wyjazdy. Lista jest na bieżąco weryfikowana. Chęć skorzystania z wypoczynku zgłosiło do tej pory 664 dzieci.

5 czerwca (w sobotę) o godz. 8.00 dzieci wyjadą na dwutygodniowy wyjazd do Harcerskiego Centrum Edukacji Ekologicznej w Funce (województwo pomorskie). Uczniowie wyjadą z Ośrodka Formacji Rekolekcyjnej w Czchowie, gdzie zostały przewiezione z zalanych terenów.

Małopolskie Kuratorium Oświaty współpracuje z organizatorami wyjazdów, z gminami, dyrektorami szkół, a także z rodzicami uczniów korzystających z wypoczynku. Pracownicy kuratorium są także w stałym kontakcie z kuratoriami odpowiedzialnymi za tereny, na których wypoczywają dzieci.

małopolski urząd wojewódzki muw
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj