NOWY MOST ORAZ 25 KILOMETRÓW DRÓG
2010-05-13
W Małopolsce rozpoczynają się kolejne remonty i modernizacje lokalnych dróg. Wojewoda podpisał z samorządami następne umowy o dofinansowanie na remonty dróg gminnych i powiatowych w ramach II edycji Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011. W tym roku, w sumie zostało zawartych już 37 umów.

Stanisław Kracik, wojewoda małopolski właśnie podpisał kolejne kontrakty o łącznej wartości dotacji 7,8 mln na realizację projektów z gminami: Książ Wielki, Dobra, Wolbrom, Niepołomice, Ochotnica Dolna, Wieprz, a także z powiatem miechowskim. W ramach tych siedmiu inwestycji zostanie wyremontowanych ponad 25 kilometrów dróg lokalnych.

Most na rzece Dunajec oraz blisko 5 kilometrów dróg lokalnych w miejscowości Grzebaki oraz Górzany wyremontuje gmina Ochotnica Dolna dzięki 1,4 mln dofinansowania.
W ramach inwestycji przebudowany zostanie również dojazd do mostu, który łączy go z drogą wojewódzką nr 969 prowadzącą z Nowego Targu przez Krościenko nad Dunajcem do Starego Sącza, w miejscowości Tylmanowa. Koszt prac remontowych wyniesie 2,8 mln złotych.

Gmina Wolbrom otrzyma ponad 1,3 mln złotych dofinansowania na remont ulicy Targowej, Armii Krajowej oraz Kazimierza Jagiellończyka w Wolbromiu. Początkowo kosztorys zakładał 1,5 mln złotych. Ostatecznie remont wyniesie 1 mln złotych.

W gminie Dobra zostanie zmodernizowany ciąg dróg lokalnych. W ramach inwestycji zostaną wyremontowane chodniki, zostaną postawione również znaki drogowe oraz zamontowane bariery bezpieczeństwa. Remont 4,2 km drogi wyniesie 1,6 mln złotych.

W ramach zadania realizowanego przez gminę Niepołomice zostanie wyremontowany Trakt Królewski w centrum miasta. Zmodernizowane zostaną ulice: Bocheńska, Mickiewicza, Parkowa, Zamkowa, Kazimierza Wielkiego oraz Rynek. Nowa nawierzchnia, oznakowanie przejść dla pieszych, montaż oświetlenia i nowych znaków drogowych oraz zamontowanie barier bezpieczeństwa będzie kosztować prawie 4 mln złotych. Gmina otrzyma 1,2 mln złotych dofinansowania.

W gminie Książ Wielki zostanie wyremontowana droga lokalna łącząca miejscowości Mianocice oraz Cisia Wola. Remont 2,5 km drogi wyniesie prawie 1,1 mln złotych, aż 230 tys. złotych mniej, niż zakładał pierwotnie kosztorys. W ramach inwestycji zostanie utwardzona i wyrównana nawierzchnia drogi i pobocza.

W gminie Wieprz zostanie zmodernizowana droga między miejscowościami Wieprz oraz Frydrychowice. Gmina otrzyma 1,7 mln zł. Oszczędności po przetargu wyniosą ponad 1 mln złotych.

Powiat miechowski otrzyma ponad 1,5 mln zł. dotacji na modernizację prawie 9 kilometrów drogi powiatowej 1180K od miejscowości Kępie do Charsznicy. Początkowo koszt inwestycji miał wynieść prawie 4 mln złotych, ostatecznie wykonawca zaoferował 3 mln zł.

W tym roku Małopolska otrzyma w sumie 71,5 mln złotych dotacji na remonty i przebudowę dróg lokalnych. To o ponad 9 milionów złotych więcej niż w ubiegłym roku. Połowa dotacji przeznaczona będzie na drogi powiatowe, a połowa na gminne. W Polsce najwyższą kwotę dofinansowania otrzymało województwo mazowieckie – ponad 92 mln złotych. Małopolska z kwotą 71,5 mln złotych znalazła się na czwartym miejscu.

W 2009 roku, w ramach pierwszej edycji Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011, zmodernizowanych zostało około 206 km dróg w Małopolsce (prawie 69 km dróg gminnych oraz około 138 km dróg powiatowych). W zeszłym roku, po rozstrzygnięciu 43 przetargów udało się zaoszczędzić prawie 11,5 mln złotych. Pozwoliło to na dofinansowanie dodatkowo 18 projektów: 14 gminnych i 8 powiatowych.
droga
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj