NOWE ZASADY W NOWYM WYDZIALE
2010-04-29
Na początku tego roku w strukturach Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego utworzony został Wydział Rewaloryzacji Zabytków Krakowa i Dziedzictwa Narodowego, który powstał na bazie zlikwidowanego Zarządu Rewaloryzacji Zespołów Zabytkowych Krakowa.

Wydział ma nowego dyrektora – konkurs na to stanowisko wygrała Joanna Florkiewicz-Kamieniarczyk (która pełniła do tej pory obowiązki zastępcy dyrektora).
Stanisław Kracik, wojewoda małopolski, zadecydował, że wydział przyjmie nowe zasady działania. Do tej pory Zarząd Rewaloryzacji Zespołów Zabytkowych Krakowa działał jako inwestor zastępczy we wszystkich obiektach, w których prace konserwatorskie prowadzone były z funduszy udzielanych przez Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa. Teraz zasadą obowiązującą beneficjentów funduszu jest zatrudnienie własnych służb inwestorskich lub zatrudnionego przez siebie na własny koszt inwestora zastępczego. Zmiana ta powoduje, że Wydział Rewaloryzacji Zabytków Krakowa i Dziedzictwa Narodowego nie będzie zajmował się jednocześnie prowadzeniem i kontrolowaniem inwestycji. Wydział pełnić będzie funkcję inwestora zastępczego w przypadkach uznanych za wyjątkowe i tylko do końca 2010 r.

- Nowe zasady są wprowadzane stopniowo, by dać czas właścicielom zabytków na przygotowanie do nowej sytuacji, a równocześnie, by doprowadzić do końca – bez zakłóceń – rozpoczęte zadania – zaznacza Stanisław Kracik, wojewoda małopolski. Wydział ma obowiązek kontrolować beneficjentów, którzy realizują prace we własnym zakresie. Wojewoda małopolski wyraził zgodę na pełnienie przez wydział jeszcze w 2010 roku funkcji inwestora zastępczego dla stosunkowo dużej liczby beneficjentów. Ich lista obejmuje 91 pozycji – chodzi głownie o rozpoczęte już zadania, a także o obiekty należące do instytucji i osób, które nie posiadają własnych służb, mogących realizować dofinansowane zadania. Są to obiekty stanowiące własność kościelną i związków wyznaniowych, Skarbu Państwa, stowarzyszeń oraz prywatnych właścicieli (jak również) - wyjątkowo za zgodą wojewody - należące do Gminy Miasta Krakowa placówki oświatowe i muzealne.

W tym roku dofinansowaniem objętych będzie 127 obiektów, w których prowadzone będą prace konserwatorskie i remontowe na łączną kwotę 42,9 mln zł, w tym 42 mln zł to dotacja z budżetu państwa (za pośrednictwem Kancelarii Prezydenta RP).
W pierwszych miesiącach tego roku wydział zawarł już umowy o bezzwrotne dofinansowanie prac z 94 beneficjentami, a z dwoma akty notarialne dotyczące dotacji zwrotnych. Dla pozostałych 31 beneficjentów umowy w większości są w przygotowaniu (najczęstszą przyczyną opóźnień jest niedostarczenie aktualnych dokumentów własnościowych). Wydział podpisał umowy na pełnienie funkcji inwestora zastępczego z 30 beneficjentami i z kolejnymi 36 zawarł aneksy dotyczące rozpoczętych już robót. W przygotowaniu jest 87 przetargów na prace remontowo-konserwatorskie.

W pierwszych miesiącach bieżącego roku prace konserwatorskie kontynuowane były - rozpoczęte w ubiegłym roku – prace m.in. w Katedrze Wawelskiej, Kamienicy Hipolitów, w Klasztorze Bożego Ciała, w Bibliotece Jagiellońskiej. Zakończono roboty w dwóch obiektach: w Domu Pomocy Społecznej im. Helclów prace konserwatorskie przy elewacjach (w ramach zawartej umowy), a w Kamienicy Hipolitów przy pl. Mariackim 3 osuszenie i konserwację piwnic i sieni.
małopolski urząd wojewódzki muw
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj