5 MILIONÓW NA ODBUDOWĘ
2010-04-26
Małopolska otrzyma prawie 5 mln zł na odbudowę dróg, mostów i innych obiektów zniszczonych przez klęski żywiołowe, m.in. przez tegoroczne awarie prądu. To kolejna transza środków, które w tym roku otrzyma Małopolska na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Przyznane właśnie promesy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji opiewają na łączną kwotę 4,89 mln złotych. Środki trafią do 12 małopolskich samorządów. – Te pieniądze bardzo pomogą w odbudowie zniszczeń po klęskach żywiołowych m.in. zimowych awariach prądu, które dotknęły Małopolskę – mówi Stanisław Kracik, wojewoda małopolski.

Pieniądze otrzyma 12 gmin. Gmina Jerzmanowice-Przeginia (powiat krakowski) otrzyma 80 tys. zł na odbudowę sieci wodociągowej w okolicy cmentarza w Jerzmanowicach oraz 145,6 tys. zł na odbudowę oświetlenia ulicznego wzdłuż dróg gminnych (te zniszczenia powstały w czasie ostatniej zimy). Gdów (powiat wielicki) dostanie 130 tys. zł na odbudowę drogi Podolany-Zręczyce, zniszczonej w czasie powodzi w 2007 roku, Do miasta Jordanów (powiat suski) trafi 400 tys. zł, które mają zostać wydane na remont kilku dróg m.in. ul. Komunalnej i ul. Batalionów Chłopskich, a do Korzennej (powiat nowosądecki) 600 tys. zł, dzięki którym zostaną odbudowane drogi gminne Wojnarowa-Rzeki-Lipnica Wielka-Zalesie oraz Bukowiec-Falkowa. Lipinki (powiat gorlicki) otrzymają 400 tys. zł na odbudowę mostu w miejscowości Rozdziele, odbudowę stawu w Lipinkach oraz odbudowę drogi gminnej Wójtowa-Pagorzyna.

Z kolei Lubień (powiat myślenicki) otrzyma 300 tys. zł na odbudowę kładki pieszo-jezdnej na potoku Lubienka, Łososina Dolna (powiat nowosądecki) 280 tys. zł na remont drogi Znamirowice-Tabaszowa i Tabaszowa-Załęże. W Mędrzechowie (powiat dąbrowski) 300 tys. zł posłuży do wykonania odbudowy obiektów infrastruktury technicznej, zniszczonej w 2009 roku, 700 tys. zł przypadnie Nawojowej (powiat nowosądecki) na odbudowę drogi z miejscowości Teleżnikowa Wielka, a 1 mln zł Piwnicznej Zdrój (powiat nowosądecki) na odbudowę mostu w Wierchomli. 450 tys. zł otrzymają Radziemice (powiat proszowicki) na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na drodze Radziemice-Łętkowice-Kolonia, a 110 tys. zł Raciechowice (powiat myślenicki) na zakup samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Czasławiu.

Pieniądze na usuwanie skutków klęsk żywiołowych pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa. Gminy otrzymają dotacje po wyłonieniu wykonawców inwestycji i podpisaniu umów z MSWiA. Wcześniej w lutym bieżącego roku Małopolska otrzymała promesy opiewające na kwotę ponad 61 mln zł.
energia prąd sieć słup burza pogoda
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj