KOLEJNE REMONTY NA MAŁOPOLSKICH DROGACH
2010-03-17
W Małopolsce zostaną wyremontowane kolejne drogi w ramach II edycji Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011. Dzięki 8 mln złotych dotacji, które otrzyma sześć samorządów, zostaną zmodernizowane ponad 54 kilometry dróg gminnych i powiatowych.

Stanisław Kracik, wojewoda małopolski podpisał wczoraj (17 marca) umowy o łącznej wartości 8 mln złotych na dofinansowanie modernizacji dróg z gminami: Zator, Limanowa, Kęty, Laskowa, a także z powiatem wielickim oraz miastem Gorlice.

W tym roku Malopolska otrzyma w sumie 71,5 mln złotych dotacji na remonty i przebudowę dróg lokalnych. To o ponad 9 milionów więcej niż w roku ubiegłym. Połowa dotacji przeznaczona będzie na drogi powiatowe, a połowa na gminne.

W powiecie wielickim powstanie nowe rondo na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 2006K i 2007K w miejscowości Kłaj. Zostanie zmodernizowana również droga powiatowa nr 2006K łącząca Szarów, Kłaj i Proszówki na odcinku od drogi krajowej nr 75 do granicy powiatu. Koszt budowy ronda oraz remont 5,1 kilometra odcinka drogi powiatowej wyniesie ponad 3 mln złotych, aż 1,1 mln złotych mniej, niż zakładał pierwotnie kosztorys. Powiat otrzyma 1,5 mln dofinansowania.

Most na rzece Łososina oraz blisko 5 kilometrów drogi lokalnej wyremontuje gmina Laskowa (powiat limanowski) dzięki 440 tys. złotych dofinansowania. Początkowo modernizacja mostu oraz drogi gminnej nr K340233 w miejscowościach Krosna, Strzeszyce i Żmiąca miała wynieść prawie 2,6 mln złotych. Ostatecznie koszt prac remontowych wyniesie 2,1 mln złotych.

Gmina Zator (powiat oświęcimski) przeprowadzi kompleksową modernizację ul. Słowackiego na długości 500 metrów. Zostanie utwardzona i wyrównana nawierzchnia drogi i poboczy, zostaną wyremontowane chodniki oraz zamontowane nowe oświetlenie. Przejście dla pieszych zostanie oznakowane oświetleniem pulsacyjnym, zasilanym energią słoneczną. Koszt remontu wyniesie 1,1 mln zł., z czego 600 tys. złotych stanowi dofinansowanie z budżetu państwa. Przy realizacji tej inwestycji oszczędności wyniosą ponad 700 tys. zł.

Gmina Kęty otrzyma ponad 800 tys. złotych dofinansowania na remont ulicy Kościuszki w Kętach, między ul. Sienkiewicza a ul. Krakowską. Początkowo kosztorys zakładał 2,3 mln złotych. Ostatecznie remont wyniesie 1,6 mln złotych. W ramach inwestycji zostaną wyremontowane chodniki, zostaną postawione również znaki drogowe oraz zamontowane bariery bezpieczeństwa.

W gminie Limanowa zostanie wyremontowana droga lokalna K340451. Remont 3,5 km drogi wyniesie 2,1 mln złotych, aż 400 tys. złotych mniej, niż zakładał pierwotnie kosztorys. W ramach inwestycji zostanie utwardzona i wyrównana nawierzchnia drogi i pobocza, zostaną wyremontowane zatoki parkingowe, postawione nowe znaki drogowe, oraz zamontowane bariery bezpieczeństwa.

W Gorlicach zmodernizowany zostanie kilometrowy odcinek ul. Bieckiej. Nowa nawierzchnia, budowa miejsc parkingowych i chodników, oznakowanie przejść dla pieszych oraz montaż oświetlenia będzie kosztować 6 mln złotych. Gmina otrzyma 3 mln złotych dofinansowania.

W sumie, dzięki dotacjom, które samorządy otrzymają w tym roku zostanie wyremontowanych co najmniej 101 km powiatowych i co najmniej 73,5 km gminnych dróg lokalnych w Małopolsce. Jednak ceny oferowane na przetargach przez wykonawców są niższe niż w zeszłym roku. Dlatego spodziewamy się, że kolejne gminy i powiaty otrzymają dofinansowanie na modernizacje i remonty dróg. Do tej pory, po 16 przetargach udało się zaoszczędzić prawie 7 milionów złotych. Przetargi na remonty dróg są cały czas rozstrzygane. Wszystkie procedury przetargowe powinny się zakończyć do 31 marca.

W 2009 roku w ramach pierwszego etapu Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011, zmodernizowanych zostało w Małopolsce około 206 km dróg (prawie 68 km dróg gminnych oraz około 138 km dróg powiatowych).
Schetynówki drogi
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj