MODERNIZACJA DPS-ÓW – DO KOŃCA ROKU
2010-03-12
Jeszcze 10 samorządów z terenu Małopolski nie dostosowało domów pomocy społecznej do standardów, które wprowadziła Ustawa o pomocy społecznej z 2004 roku. Sprawa dotyczy 23 dps-ów, które nie mogą jeszcze otrzymać zezwolenia od wojewody małopolskiego na dalszą działalność.

Chodzi przede wszystkim o publiczne dps-y prowadzone przez powiaty i to one muszą zadbać, by placówki osiągnęły wymagane standardy, które szczegółowo reguluje rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej. Chodzi głównie o modernizację budynków i ich wyposażenia, zwiększenie oferty zajęć terapeutycznych, zatrudnienie wykwalifikowanego personelu. Czas na dostosowanie do wymogów ustawy dps-y mają do końca tego roku.
- Liczę na to, że samorządy zmobilizują się i nie dojdzie do sytuacji, w której choćby jeden z domów pomocy społecznej będzie musiał zawiesić działalność. Powiaty miały na modernizacje kilka lat – mówi wojewoda małopolski Stanisław Kracik.

Wojewoda monitoruje realizację programów naprawczych, które przygotowały poszczególne placówki. Obecnie kryteriów ustawowych nie spełniają 23 placówki (łącznie jest w nich prawie 2,6 tys. miejsc dla osób starszych, przewlekle chorych, niepełnosprawnych), spośród których 9 może mieć poważne problemy ze spełnieniem wymogów do końca tego roku.
Problem dotyczy dps-ów z powiatu tarnowskiego, oświęcimskiego, suskiego, wadowickiego, olkuskiego, nowotarskiego, nowosądeckiego, miechowskiego, z terenu Tarnowa oraz Krakowa (w tym ostatnim jeszcze dziesięć nie uzyskało zezwolenia na działalność, a szacunkowy koszt dostosowania ich do standardów to 19,8 mln zł).

W latach 2004-2009 wojewoda małopolski przekazał znaczne kwoty na realizację programów naprawczych dla dps-ów oraz utrzymanie standardów – było to 61 mln zł , z czego 14,5 mln zł na placówki gminy miejskiej Kraków. Także w tym roku samorządy zwróciły się o dotacje na ten cel - ile pieniędzy zostanie przekazanych, będzie wiadomo w drugiej połowie roku.

Placówki, które nie zdążą na czas z dostosowaniem się do ustawowych standardów, mogą nie otrzymać zezwolenia na dalszą działalność. Na terenie Małopolski znajduje się w sumie 88 publicznych i niepublicznych domów pomocy społecznej.
szpital zdrowie choroba lekarz medycyna
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj