60 MILIONÓW DLA MAŁOPOLSKI
2010-02-09
Małopolska otrzyma ponad 60 mln złotych na odbudowę dróg i mostów zniszczonych po powodziach. To jak do tej pory największa transza środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych jaką kiedykolwiek dostała Małopolska.

Przyznane właśnie promesy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji opiewają na łączną kwotę 60,42 mln złotych. Pieniądze trafią do 137 małopolskich samorządów. Największe dofinansowanie, bo aż 4,95 mln zł dostanie Gmina Kościelisko na kompleksowe odwodnienie terenu w Witowie.
Miejscowość ta co roku ponosi olbrzymie straty w czasie powodzi (w latach 2007 – 2009 było to prawie 9,5 mln zł).

- Nareszcie zaczynamy zapobiegać powodziom, a nie tylko wydawać pieniądze na usuwanie ich skutków – podkreśla Stanisław Kracik, wojewoda małopolski. – W Witowie droga wojewódzka biegnie na zboczu wzdłuż Czarnego Dunajca. Nasyp drogi nie pozwala wodom opadowym spływać do rzeki. Woda gromadzi się między nasypem a zboczem i co roku powoduje podtopienia domów. Dzięki kompleksowemu odwodnieniu ta sytuacja się poprawi. Gmina Kościelisko z własnych środków sfinansowała przygotowanie projektu odwodnienia terenu w Witowie. Pieniądze z rezerwy celowej budżetu państwa pozwolą na realizację planu, który obejmuje regulacje rowu odwadniającego drogę wojewódzką nr 958 w Witowie i odwodnienie zjazdów z dróg gminnych na drogę wojewódzką nr 958.

Poza gminą Kościelisko najwięcej pieniędzy otrzymają powiaty nowotarski (3 mln), dąbrowski, tarnowski (po 2,8 mln), bocheński i gorlicki (2,2) oraz gmina Radgoszcz (2,1 mln).

Samorządy dostaną środki, które pozwolą na sfinansowanie inwestycji do 80 procent - co najmniej 20 proc. muszą pokryć z własnego budżetu.

Wspomniane 60,42 mln zł to pierwsza transza promes w tym roku i jak do tej pory największa, jaką dostała Małopolska. W ubiegłym roku nasze województwo łącznie otrzymało ok. 170 milionów złotych.

SZCZEGÓŁOWA LISTA PROMES
powódź_ Małopolska_ pomoc społeczna
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj