DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ – INFORMACJA O WOLNYCH MIEJSCACH
2010-02-03
Co miesiąc na stronie internetowej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego zamieszczana będzie aktualna informacja na temat wolnych miejsc w Domach Pomocy Społecznej oraz liczby osób oczekujących na miejsce.

W Małopolsce mamy 88 zarejestrowanych Domów Pomocy Społecznej. Kierowane są do nich osoby starsze, chore lub niepełnosprawne, którym nie można zapewnić usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania. Zasadą jest, że osoby te kierowane są do domu pomocy społecznej odpowiedniego typu jak najbliżej miejsca zamieszkania. Jeśli w takim domu brakuje miejsc, osoba wpisywana jest na listę oczekujących. Jeśli czas oczekiwania na miejsce jest dłuższy niż trzy miesiące, osobę (na jej wniosek) kieruje się innej placówki, zlokalizowanej jak najbliżej miejsca zamieszkania osoby zainteresowanej. W tej chwili na wolne miejsce w DPS-ie czeka 548 osób.

Decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej wydaje gmina, w której mieszka osoba starająca się o miejsce w DPS (gmina też ustala opłatę za pobyt), natomiast decyzję o umieszczeniu w domu pomocy społecznej podejmuje gmina lub powiat prowadzący placówkę.

Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny. Koszty pobytu pokrywa mieszkaniec (a w przypadku dzieci ustawowy przedstawiciel), ale tylko do wysokości 70 % swojego dochodu. Ewentualną różnicę między tą kwotą a kosztem pobytu pensjonariusza w DPS-ie pokrywają małżonkowie oraz krewni (dzieci, wnuki, rodzice lub dziadkowie), jeśli posiadają odpowiednio wysoki dochód (obecnie w przypadku, gdy dochód na osobę w rodzinie przekracza 877,50 zł) i gmina. Jeśli mieszkaniec nie jest w stanie samodzielnie ponosić kosztów utrzymania w domu, ponoszą je także jego krewni i gmina.

Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej gminnym ustala wójt, burmistrz lub prezydent miasta, powiatowym – starosta, a regionalnym – marszałek województwa, a następnie jest on ogłaszany w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

Wykaz wolnych miejsc w domach pomocy społecznej (pobierz) .
muw małopolski urząd wojewódzki
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj