KONKURS NA STANOWISKO KURATORA OŚWIATY
2010-01-02
28 grudnia 2009 roku minął termin składania ofert na stanowisko małopolskiego kuratora oświaty. Stanisław Kracik, wojewoda małopolski ogłosił konkurs na stanowisko kuratora 14 grudnia 2009 roku.

Kandydaci muszą być nauczycielami mianowanymi lub dyplomowanymi. Powinni legitymować się wykształceniem wyższym magisterskim oraz co najmniej 7-letnim stażem pracy w swoim zawodzie, w tym co najmniej 3-letnim stażem na stanowisku wymagającym sprawowania nadzoru pedagogicznego.

Termin składania ofert minął w 28 grudnia 2009 roku, decyduje data stempla pocztowego.
Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez wojewodę małopolskiego. W skład komisji wejdą przedstawiciele: ministra edukacji narodowej, wojewody małopolskiego, sejmiku województwa, związków zawodowych.
Komisja otworzy oferty i oceni je pod względem formalnym. Ci kandydaci, których zgłoszenia spełnią wymogi formalne, zaproszeni zostaną na rozmowę. Jej termin wyznaczony zostanie przez komisję.

Nazwisko nowego małopolskiego kuratora oświaty poznamy prawdopodobnie za kilka tygodni.

8 grudnia 2009 roku Stanisław Kracik odwołał Artura Dzigańskiego ze stanowiska małopolskiego kuratora oświaty. Obowiązki kuratora pełni Agata Szuta, dotychczasowa wicekurator.


Szczegółowe informacje można znaleźć poniżej:

OGŁOSZENIE O KONKURSIE - kliknij
kuratorium kurator oświaty szkoła edukacja
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj