RADOSNA SZKOŁA - ROZLICZENIA DO 15 STYCZNIA
2009-12-24
Wydłużony został termin urządzania kącików zabaw w ramach programu „Radosna szkoła”. Placówki, które nie zdążyły przygotować kącików do 15 grudnia, mogą to zrobić do końca tego roku i rozliczyć się do 15 stycznia 2010 r.

504 małopolskie szkoły otrzymały dofinansowanie w ramach programu „Radosna szkoła”. W tych placówkach powstaną kaciki zabaw.

Zmianie uległ tegoroczny harmonogram programu. Minister Edukacji Narodowej zdecydował, że szkoły, które nie zdążyły urządzić kącika zabaw do 15 grudnia, mogą to zrobić do 31 grudnia. Na przekazanie sprawozdania do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego mają wtedy czas do 15 stycznia 2010 r. Organy prowadzące szkół, które chcą skorzystać z wydłużonego terminu, muszą zgłosić się do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego i podpisać aneksy do umów.

W ramach rządowego programu „Radosna szkoła” szkoły podstawowe otrzymały dofinansowanie do budowy placów zabaw oraz do zakupu pomocy dydaktycznych (np. piłek, torów przeszkód, klocków) do miejsc zabaw w budynkach. Do programu w Małopolsce zgłosiły się 763 szkoły podstawowe. Wojewoda Małopolski wystąpił do Ministra Edukacji Narodowej o ponad 13,7 mln złotych w tym ponad 6 mln zł na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole oraz ponad 7 mln zł na utworzenie szkolnych placów zabaw.
Ministerstwo przyznało nam 3 967 464 złotych.
Wyboru szkół, które otrzymają dofinansowanie dokonał zespół oceniający powołany przez wojewodę małopolskiego. Podstawowym kryterium była liczba sześciolatków, które są w pierwszej klasie. Pierwszeństwo przy przyznawaniu dotacji miały szkoły z mniejszych miejscowości. Pod uwagę brane było również wyposażenie, jakie szkoła już posiada. 504 małopolskie szkóły podstawowe otrzymały dotacje, dzięki którym zakupią pomoce dydaktyczne do miejsc zabaw. Program przewidziany jest na najbliższych pięć lat, więc te szkoły, które nie otrzymały dotacji w tym roku, mają szanse na wsparcie finansowe w latach następnych.

Rządowy program „Radosna szkoła” realizowany będzie w latach 2009-2014. Celem programu jest zapewnienie najmłodszym uczniom warunków do aktywności ruchowej w szkołach. Koszt całego programu wyniesie prawie 2,5 mld. zł., z czego ponad 1,2 mld. zł. pochodzić będzie z budżetu państwa, a ponad 1,2 mld. zł. z budżetu gmin.

W ramach programu o wsparcie finansowe na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw wewnątrz szkoły (np. do świetlic) oraz na wyposażenie uczniowskiego placu zabaw mogą starać się szkoły podstawowe oraz ogólnokształcące szkoły muzyczne I stopnia.
Miejsca zabawy, zgodnie z założeniami programu, powinny być wyposażone w pomoce dydaktyczne, dzięki którym uczniowie będą mogli brać udział w zajęciach ruchowych np. w piłki, materace, tory przeszkód i klocki. Wyposażenie świetlic powinno również spełniać funkcję edukacyjną, umożliwiającą uczniom rozwijanie własnych zainteresowań. Ta część projektu będzie w 100 procentach finansowana z budżetu państwa. Każda szkoła, w zależności od liczby uczniów w klasach 1-3 może otrzymać pomoc w wysokości 6 tys. zł. (do 69 uczniów) lub 12 tys. zł. (od 70 uczniów). Budowa lub modernizacja placów zabaw będzie natomiast w połowie dofinansowywana z budżetu państwa, a w połowie przez samorządy. Place powinny być przystosowane do prowadzenia różnych zajęć ruchowych z najmłodszymi uczniami oraz wyposażone w drabinki, zjeżdżalnie, ścianki wspinaczkowe oraz huśtawki. W tym przypadku pomoc z budżetu państwa, w zależności od liczby uczniów w klasach 1-3, wyniesie ponad 63 tys. zł. (do 69 uczniów) lub ponad 115 tys. zł. (od 70 uczniów).

Więcej informacji dotyczących programu znajduje się na stronie www.radosnaszkola.men.gov.pl
dzieci plac zabaw
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj