174,5 KM DRÓG LOKALNYCH W 2010 ROKU W MAŁOPOLSCE
2009-12-04
Jerzy Miller, minister spraw wewnętrznych i administracji zatwierdził podział dotacji na budowę dróg w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011. W Małopolsce w przyszłym roku powstanie co najmniej 101 km dróg km dróg powiatowych i ponad 73,5 km dróg gminnych.

Dofinansowanie z budżetu państwa w ramach „schetynówek” otrzyma 15 projektów przebudowy dróg powiatowych i 25 projektów dróg gminnych.
- Od początku przyszłego roku mogą już rozpocząć się przetargi - mówi Stanisław Kracik, wojewoda małopolski. - Liczę na to, że będą rozstrzygnięte jak najszybciej, bo może się okazać, podobnie jak w roku ubiegłym, że po przetargach pojawią sie oszczędności i będziemy mogli przebudować więcej dróg niż pierwotnie zakładaliśmy.

Umowy z wykonawcami powinny być zawarte do 31 marca przyszłego roku. Inwestycje muszą być zakończone do 30 listopada 2010 roku, a rozliczone - do końca przyszłego roku.

Nasze województwo otrzyma w sumie 71,5 mln złotych dotacji na remonty i budowę dróg lokalnych. To o ponad 9 milionów więcej niż w roku ubiegłym. Połowa dotacji przeznaczona będzie na drogi powiatowe a połowa - na gminne. Najwyższą kwotę dofinansowania otrzymało województwo mazowieckie – ponad 92 mln zł. Małopolska z kwotą 71,5 mln zł. znalazła się na czwartym miejscu.

Na dofinansowanie liczyć może 15 projektów przygotowanych przez powiaty, z tym, że jeden z powiatów nie otrzyma pełnej kwoty dotacji, lecz 44,7 proc. kwoty, o jaką wnioskował.
Pieniądze na przebudowę dróg dostanie też 25 gmin, ale trzy z nich otrzymają 60,04 proc. wnioskowanej dotacji.

Małopolskie samorządy złożyły 150 wniosków na łączną kwotę ponad 177,8 mln złotych. 22 powiaty złożyły 36 wniosków na kwotę 76,2 mln złotych, a gminy - 114 wniosków na ponad 101,5 mln złotych. Gminy mogły składać po jednym wniosku, a powiaty - po dwa wnioski. Dwa wnioski mogły również składać miasta na prawach powiatu. Wstępna lista rankingowa została ogłoszona 27 października. Po jej ogłoszeniu samorządy miały czas na zgłaszanie zastrzeżeń do oceny przeprowadzonej przez komisję. Do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego wpłynęły 42 zastrzeżenia od samorządów. 15 zastrzeżeń dotyczyło wniosków powiatowych, 27 - wniosków złożonych przez gminy. Zastrzeżenia dotyczyły głównie kwestii łączności z drogami wyższej kategorii, poprawy parametrów technicznych dróg oraz budowy urządzeń poprawiających bezpieczeństwo, np. zatok autobusowych czy przejść dla pieszych. Komisja uwzględniła 12 zastrzeżeń zgłoszonych przez gminy oraz 5 - zgłoszonych przez powiaty. W efekcie jednak tylko jedna gmina i jeden powiat zyskały na tyle dużo punktów, żeby otrzymać dofinansowanie, na które początkowo nie miały szans.
Ostateczna lista rankingowa 13 listopada została zatwierdzona przez Stanisława Kracika, wojewodę małopolskiego i przesłana do MSWiA. Szczegółowa lista gmin i powiatów - w załączeniu. Przypomnijmy: W tym roku, w ramach pierwszego etapu Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 (dotacje rozdzielone w ub. roku), zmodernizowanych zostanie około 206 km dróg w Małopolsce (prawie 68 km dróg gminnych oraz około 138 km dróg powiatowych). W ubiegłym roku po przetargach okazało się, że wykonawcy znacznie obniżyli ceny i pozostało sporo oszczędności, dzięki którym dotacje otrzymało więcej gmin i powiatów niż znalazło się na pierwotnej liście. Dzięki oszczędnościom powstanie o 19 km więcej niż pierwotnie zakładano dróg gminnych i o 33 km więcej dróg powiatowych.

LISTA GMIN

LISTA POWIATÓW

droga schetynówki mapa
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj