MAŁOPOLSKA PRZED ZIMĄ
2009-11-09
Ponad 400 pługów, solarek i piaskarek jest gotowych do odśnieżania małopolskich dróg krajowych i wojewódzkich. Sytuację na drogach będzie też można sprawdzić przez internet na obrazach z kamer. Przypominamy też o obowiązku odśnieżania dachów i chodników.

W Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego odbyło się posiedzenie, podczas którego służby podlegle wojewodzie oraz zarządcy dróg wojewódzkich i krajowych przedstawili stan przygotowań do zimy.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie dysponuje w sumie 246 pługami, solarkami, piaskarkami itp., w tym 9 pługami wirnikowymi. Do połowy listopada wzdłuż wybranych odcinków dróg krajowych założone zostaną zasłony przeciwśnieżne o łącznej długości 25 km.

Sytuację na drogach można na bieżąco sprawdzać na stronie internetowej www.krakow.gddkia.gov.pl , gdzie są przekazywane obrazy z kamer umieszczonych przy drogach.

Całodobowa informacja o drogach GDDKiA: 600 800 610, (12) 417 14 22, (12) 412 16 44.

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ma w sumie 166 pługów, piaskarek, solarek i innego rodzaju sprzętu. Telefon dyżurny czynny w godz. 6-15: (12) 637 94 78. W razie wyjątkowo trudnych warunków drogowych telefon dyżurny jest czynny przez całą dobę. Aktualny stan dróg wojewódzkich można zobaczyć na obrazach z kamer na stronie: www.zdw.krakow.pl

Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego przypomina właścicielom i zarządcom nieruchomości o obowiązku odśnieżania. Szczególną uwagę należy zwrócić na budynki o powierzchni przekraczającej 2 000 m² oraz o powierzchni dachów wynoszącej ponad tysiąc metrów kwadratowych, m.in. hipermarkety, hale targowe, sportowe, magazyny.


POMOC DLA BEZDOMNYCH

530 tysięcy złotych przeznaczył w tym roku wojewoda małopolski na działalność m.in. noclegowni, schronisk i kuchni dla bezdomnych prowadzonych przez organizacje pozarządowe.

W naszym województwie jest około 5 tysięcy osób bezdomnych. Mają do dyspozycji 15 noclegowni (506 miejsc) oraz 26 schronisk (913 miejsc) zapewniających pełne wyżywienie. Wiele noclegowni i schronisk oferuje też pomoc psychologiczną, pielęgniarską i prawną.

Każdego dnia 47 kuchni i jadłodajni zapewnia 6300 gorących posiłków, z których mogą skorzystać osoby bezdomne i ubogie.

W Małopolsce działa też 10 łaźni dla osób bezdomnych.
Organizacje pozarządowe zorganizowały także 16 punktów pomocy medycznej. Bezdomni i ubodzy mogą w nich uzyskać bezpłatną pomoc medyczną, a w niektórych - otrzymać leki. Osoby uzależnione mogą w takich miejscach wymienić strzykawki.

Osoby bezdomne i zagrożone bezdomnością, a także osoby starsze, ubogie i samotne, potrzebujące pomocy w czasie zimy, uzyskają ponadto wsparcie w powiatowych centrach pomocy rodzinie, ośrodkach pomocy społecznej oraz ośrodkach interwencji kryzysowej.

Bezdomni, którzy potrzebują pomocy, powinni zgłaszać się do miejskich i gminnych ośrodków pomocy społecznej. Ponadto, mieszkańcy Małopolski, którzy zauważą osoby potrzebujące powinni poinformować Straż Miejską lub policję, dzwoniąc pod numer alarmowy 112.


Noclegownie i schroniska

Kuchnie, łaźnie i punkty medyczne

Zima_Planty_Śnieg
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj