UCZYMY O MNIEJSZOŚCIACH
2009-10-12
W Małopolsce żyją przedstawiciele sześciu mniejszości narodowych. Małopolscy uczniowie będą poznawać ich kulturę, tradycję i codzienność dzięki specjalnym programom nauczania przygotowanym przez nauczycieli, którzy wzięli udział w konkursie zorganizowanym wojewodę małopolskiego.

Programy nauczania przygotowane w ramach konkursu przez nauczycieli stawiają przede wszystkim na przekazanie rzetelnej wiedzy o mniejszościach. Większość nauczycieli zaproponowała odejście od klasycznych lekcji na rzecz wycieczek, spotkań z przedstawicielami mniejszości, a nawet szkolnych festiwali kulturalnych i degustacji potraw.

Jerzy Miller, wojewoda małopolski w ubiegłym roku ogłosił konkurs na najciekawszy program edukujący o mniejszościach „Różnorodność etniczna Małopolski”. Nauczyciele mieli przygotować program nauczania wraz z konspektami poszczególnych lekcji.

W Małopolsce mieszkają przedstawiciele sześciu mniejszości narodowych - Ukraińcy, Słowacy, Czesi, Rosjanie, Żydzi, Niemcy oraz dwóch etnicznych – Romowie i Łemkowie. Jerzy Miller, wojewoda małopolski chce przekonać nauczycieli, aby w ramach obowiązującej w każdej szkole tzw. ścieżki regionalnej Edukacja Regionalna – dziedzictwo kulturowe w regionie przekazali uczniom wiedzę na temat historii i kultury tych społeczności.

Jest to pierwsze tego typu przedsięwzięcie w Małopolsce. Nagrodzone i wyróżnione prace są zamieszczone na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Krakowie, dzięki czemu każdy nauczyciel może wykorzystać taki program przy realizacji ścieżki edukacyjnej – Edukacja Regionalna oraz w ramach godzin wychowawczych lub zajęć pozalekcyjnych.

Szczegółowe informacje na temat mniejszości narodowych i etnicznych można znaleźć na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

NAGRODY:
Do konkursu zgłoszono 12 prac, spośród których trzy nagrodzono i cztery wyróżniono. Nagrody główne (po tysiąc złotych) zdobyli:

1. Irena Skraba, Mirosław Kania, Gimnazjum we Florynce (powiat gorlicki), praca „Dotknąć sercem, aby zrozumieć – rzecz o Łemkach i Romach”. Autorzy zaproponowali m.in. wycieczki do Muzeum Etnograficznego w Tarnowie gdzie jest pierwsza w Europie stała ekspozycja dotycząca historii, kultury i tradycji Romów oraz do Krynicy do Muzeum poświęconego Nikiforowi. Program obejmuje również wizyty w cerkwiach i na cmentarzu łemkowskim. Nauczyciele z Florynki chcą również zaproponować uczniom przygotowanie szkolnego festiwalu Kultur Łemkowskiej i Romskiej. Praca zawiera 17 gotowych konspektów lekcyjnych wraz z bibliografią. Do pracy dołączona jest lista z najważniejszymi tekstami źródłowymi dotyczącymi tematyki Łemków i Romów.

Poniżej konspekt nagrodzonej pracy:

Dotknąć sercem, aby zrozumieć – rzecz o Łemkach i Romach

2. Anna Wolska, Urszula Czyrnecka, Gimnazjum nr 37 z Oddziałem Integracyjnym w Krakowie, praca „Wolność to prawo różnicy”. Praca wyróżnia się możliwością zastosowania programu w szkołach w całej Polsce dla różnych grup wiekowych. Angażuje i aktywizuje nie tylko uczniów, ale i rodziców. Autorzy pracy proponują m.in.: zajęcia warsztatowe, projekty badawcze dotyczące mniejszości, zajęcia podczas zielonej szkoły na terenach zamieszkiwanych przez mniejszości, klub dyskusyjny gdzie uczniowie będą mieli okazję obejrzeć filmy fabularne i dokumentalne dotyczące mniejszości, wprowadzenie do najważniejszych dokumentów prawnych dotyczących mniejszości narodowych i etnicznych, degustację potraw pochodzących z kuchni mniejszości narodowych i etnicznych.

Poniżej konspekt nagrodzonej pracy:

Holocaust
Ikonostas konspekt
Kalendarz żydowski 2009
Kartka z kalendarza
Poznajemy kulturę i tradycję Łemków
Symbole Judaizmu konspekt
Wolność to prawo do różnicy
3 Grosze – gazetka szkolna

3. Ewa Bochniarz, Zespół Szkół Samorządowych nr 2 w Limanowej, praca „Dziedzictwo kulturowe Romów i Żydów” Praca zawiera skrupulatnie dopracowane scenariusze pięciu lekcji. Materiały przeznaczone są dla konkretnego odbiorcy – uczniów klasy VI szkoły podstawowej. Autorzy proponują m.in.: poznawanie potraw z kuchni mniejszości narodowych i etnicznych (w pracy zamieszczone są przepisy kulinarne), przygotowywanie przedstawień na podstawie starych przysłów cygańskich, spotkania i wywiady z przedstawicielami mniejszości religijnych, narodowych i etnicznych oraz, zapoznanie uczniów z działalnością organizacji zrzeszających przedstawicieli mniejszości narodowych i etnicznych.

Poniżej konspekt pracy:

Dziedzictwo kulturowe Romów i Żydów

WYRÓŻNIENIA:

- Andżelika Nowak, Szkoła Podstawowa w Okleśnej (powiat chrzanowski).

Poniżej konspekt pracy:

Różnorodność etniczna Małopolski
Spotkanie z Nikiforem Krynickim

- Irena Słowik, Maciej Mańka, Szkoła Podstawowa w Sitnicy (powiat gorlicki).

Poniżej konspekt pracy:

Mniejszości narodowe powiatu gorlickiego – Łemkowie, Żydzi

- Wiesława Molik – Bąk, Szkoła Podstawowa w Luszowicach (powiat chrzanowski), praca „Różnorodność etniczna Małopolski – poznajmy się”.

- Alicja Szczepanik, Anna Dziedzic, Gimnazjum w Kąclowej (powiat nowosądecki), praca „Różnorodność etniczna Małopolski”.
konkurs mniejszosci narodowe edukacja miller
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj