RADOSNA SZKOŁA - 865 WNIOSKÓW
2009-11-09
2 listopada minął termin przesyłania przez samorządy do wojewody wniosków szkół o dofinansowanie budowy placów zabaw i zakupu pomocy dydaktycznych w ramach drugiej edycji programu rządowego „Radosna szkoła”. Do tej pory do wojewody wpłynęły wnioski 865 szkół.

586 wniosków dotyczy stworzenia kącików zabaw, a 279 - budowy placów zabaw. Nie jest to z pewnością ostateczna liczba szkół, które starają się o dofinansowanie - czekamy jeszcze na dokumenty, które mogą nadejść pocztą (liczy się data stempla pocztowego).

W ramach programu szkoły mogą starać się o wsparcie finansowe na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw wewnątrz szkoły (np. do świetlic) oraz na wyposażenie uczniowskiego placu zabaw. W pierwszej edycji ministerstwo przyznało Małopolsce 4 mln zł. Dzięki tej kwocie 504 szkoły podstawowe jeszcze w tym roku zakupią pomoce dydaktyczne (np. piłki, tory przeszkód, klocki) do miejsc zabaw w budynkach. Teraz o dotacje mogły starać się szkoły, które nie otrzymały dofinansowania w pierwszej edycji programu. Mogły one przesyłać wnioski o dofinansowanie do swoich organów prowadzących, a te z kolei do 2 listopada miały czas na przesłanie wniosków do wojewody.

Wnioski organów prowadzących można było składać w Wydziale Certyfikacji i Funduszy Europejskich przy ul. Basztowej 22 w Krakowie w pokoju 322 (III piętro) w godzinach pracy urzędu (pn. 9-17, wt.-pt. 7:30-15:30). Wnioski można było również przesyłać pocztą (liczy się data stempla pocztowego). Więcej informacji można uzyskać pod numerami telefonów: (012) 39 21 541, (012) 39 21 264, (012) 39 21 911 oraz (012) 39 21 338.

Podstawowym kryterium wyboru szkół, które otrzymają dofinansowanie będzie liczba sześciolatków w pierwszych klasach. Pierwszeństwo przy przyznawaniu dotacji będą miały również szkoły z mniejszych miejscowości. Pod uwagę brane będzie ponadto wyposażenie, jakie szkoła już posiada. Zgodnie z decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej w pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski o dofinansowanie miejsc zabaw. Szkoły, które z własnych środków zakupiły pomoce dydaktyczne do miejsc zabaw lub zbudowały albo zmodernizowały place zabaw mogą starać się również o zwrot poniesionych kosztów.

Decyzje dotyczące podziału pieniędzy zapadną dopiero po uchwaleniu ustawy budżetowej. Szkoły będą miały czas na stworzenie kącików i placów zabaw do końca przyszłego roku.

Przypomnijmy: Celem rządowego programu „Radosna szkoła” jest zapewnienie najmłodszym uczniom warunków do aktywności ruchowej w szkołach. Koszt całego programu wyniesie prawie 2,5 mld. zł., z czego ponad 1,2 mld. zł. pochodzić będzie z budżetu państwa, a ponad 1,1 mld. zł. z budżetu gmin. W ramach programu szkoły podstawowe oraz ogólnokształcące szkoły muzyczne I stopnia mogą starać się o dofinansowanie do budowy placów zabaw oraz do zakupu pomocy dydaktycznych (np. piłek, torów przeszkód, klocków) do miejsc zabaw w budynkach.

Miejsca zabaw, zgodnie z założeniami programu, powinny być wyposażone w pomoce dydaktyczne, dzięki którym uczniowie będą mogli brać udział w zajęciach ruchowych np. w piłki, materace, tory przeszkód i klocki. Wyposażenie świetlic powinno również spełniać funkcję edukacyjną, umożliwiającą uczniom rozwijanie własnych zainteresowań. Ta część projektu będzie w 100 procentach finansowana z budżetu państwa. Każda szkoła, w zależności od liczby uczniów w klasach 1-3 może otrzymać pomoc w wysokości 6 tys. zł. (do 69 uczniów) lub 12 tys. zł. (od 70 uczniów).

Budowa lub modernizacja placów zabaw będzie natomiast w połowie dofinansowywana z budżetu państwa, a w połowie przez organy prowadzące. Place powinny być przystosowane do prowadzenia różnych zajęć ruchowych z najmłodszymi uczniami oraz wyposażone w drabinki, zjeżdżalnie, ścianki wspinaczkowe oraz huśtawki. W tym przypadku pomoc z budżetu państwa, w zależności od liczby uczniów w klasach 1-3, wyniesie ponad 63 tys. zł. (do 69 uczniów) lub ponad 115 tys. zł. (od 70 uczniów).

Więcej informacji dotyczących programu znajduje się na stronie www.radosnaszkola.men.gov.pl


Formularz wniosku dyrektora szkoły - miejsca zabaw

Formularz wniosku dyrektora szkoły - place zabaw

Formularz wniosku organu prowadzącego szkołę – miejsca zabaw

Załącznik do formularza wniosku organu prowadzącego szkołę – miejsca zabaw

Formularz wniosku organu prowadzącego szkołę – place zabaw

Załącznik do formularza wniosku organu prowadzącego szkołę – place zabaw

Harmonogram Programu Radosna Szkoła
dzieci plac zabaw
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj