ŻELBETOWY MOST W WAWRZEŃCZYCACH
2009-10-10
W Wawrzeńczycach (powiat krakowski) i Nowym Brzesku (powiat proszowicki) na potoku Rudnik powstanie nowy most. Jerzy Miller wojewoda małopolski wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Inwestycja rozpocznie się od budowy drogi objazdowej i mostu tymczasowego. W następnej kolejności dokonana zostanie rozbiórka mostu istniejącego. Nowy most na potoku Rudnik zostanie wybudowany w ciągu drogi krajowej nr 79 łącząc miejscowości: Wawrzeńczyce (powiat krakowski) i Nowe Brzesko (powiat proszowicki).

Most będzie miał ponad 28 m długości, dwa pasy ruchu o szerokości 3,5 m i chodniki o szerokości 2 m. W ramach inwestycji rozbudowany zostanie 280 – metrowy odcinek drogi krajowej nr 79, położona zostanie nowa nawierzchnia drogi, powstaną obustronne pobocza oraz chodnik o szerokości 2 m. W ramach inwestycji przewidziano także budowę rowów i kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami oczyszczajacymi, przebudowę sieci teletechnicznej międzymiastowej oraz budowę umocnienia brzegów potoku Rudnik.

Na czas budowy nowego obiektu, powstanie most tymczasowy (objazdowy) z dojazdami o ruchu dwukierunkowym i chodnikiem jednostronnym. Inwestorem obiektu jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie. Zgodnie z informacją uzyskaną od pełnomocnika Inwestora koszt inwestycji wyniesie 3 mln 580 tys. zł., natomiast zakończenie robót przewidziano na 30 września 2010 r.

Decyzji wojewody nadano rygor natychmiastowej wykonalności, co oznacza, że pomimo odwołań, inwestycja może być realizowana.
droga
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj