GRYPA TYPU A/H1N1 - NOWE ZALECENIA
2009-08-05
Zmieniły się procedury przyjmowania chorych z objawami grypy typu A/H1N1. Nie wszyscy będą kierowani od razu na oddziały zakaźne. Teraz lekarz pierwszego kontaktu zdecyduje, czy pacjenta należy leczyć w szpitalu, czy wystarczy zastosować leczenie w domu.

Lekarz pierwszego kontaktu, po przeprowadzeniu wywiadu epidemiologicznego i klinicznego, zdecyduje czy osoba z objawami grypy typu A/H1N1 powinna być leczona w szpitalu na oddziale zakaźnym, czy w domu. Jeżeli chory pozostanie w domu, lekarz zastosuje wobec niego metody leczenia takie jak w przypadku grypy sezonowej oraz przekaże pacjentowi i jego opiekunom zalecenia dotyczące opieki nad chorym. Powie również, w jaki sposób należy unikać zakażenia wirusem grypy (m.in. częste mycie rąk, unikanie kontaktu twarzą w twarz).

Zmiana zasad postępowania wobec osób zgłaszających się z objawami grypopodobnymi do lekarza (pobierz)

Wirus A/H1N1 to nowy szczep - mieszanka świńskich, ludzkich i ptasich wirusów grypy. Objawy nowej grypy są podobne do towarzyszących grypie sezonowej. Występuje gorączka, osłabienie, brak apetytu, kaszel, a u niektórych osób także katar, ból gardła, nudności, wymioty i biegunka.

11 czerwca Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosiła szóstą fazę pandemii grypy typu A/H1N1. Wprowadzenie szóstego, najwyższego stopnia alarmu pandemicznego oznacza, że wirus, który ma możliwość przenoszenia się z człowieka na człowieka, rozprzestrzenia się stopniowo na inne rejony świata. Stan pandemii wprowadzono głównie z powodu pojawienia się dużej liczby zachorowań w innych rejonach świata niż ten, w którym po raz pierwszy stwierdzono przenoszenie się wirusa pomiędzy ludźmi. WHO podjęła decyzję głównie z powodu wystąpienia dużych ognisk zachorowań, które nie miały związku z podróżami do rejonów zagrożonych.

Szczegółowe informacje m.in. dotyczące aktualnej sytuacji epidemiologicznej można znaleźć na stronie Państwowej Inspekcji Sanitarnej: Państwowa Inspekcja Sanitarna


Sytuację w Małopolsce na bieżąco monitoruje Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Krakowie oraz Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie.


- Infolinia

W Warszawie uruchomiona została ogólnopolska infolinia dotycząca zakażeń wirusem typu A/H1N1. Na pytania odpowiadają eksperci Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Numery telefonów stacjonarnych:
(22) 54 21 412 - czynny całodobowo
(22) 54 21 413
- czynny od 8:00 do 16:00
(22) 54 21 414 - czynny od 8:00 do 16:00


- Zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego

W związku ze zwiększającą się w Polsce liczbą zachorowań na grypę typu A/H1N1 osoby podróżujące i wracające z krajów, w których występuje grypa powinny zachować ostrożność.

Osobom, które wyjeżdżają do krajów, w których występuje grypa typu A/H1N1 Główny Inspektor Sanitarny zaleca:
- bezwzględne stosowanie się do wszelkich zaleceń miejscowej służby zdrowia,
- unikanie bliskiego kontaktu z osobami wykazującymi objawy grypopodobne,
- pozostanie w domu, jeśli pojawią się objawy grypopodobne (np. podwyższona temperatura ciała, osłabienie, kaszel, brak apetytu, katar, ból gardła),
- zakrywanie ust i nosa chusteczką podczas kaszlu i kichania - pomoże to zapobiec zakażeniu innych osób,
- częste mycie rąk wodą z mydłem,
- unikanie dotykania rękami oczu, nosa i ust,
- natychmiastowy kontakt z lekarzem w przypadku wystąpienia objawów.

Główny Inspektor Sanitarny zaleca osobom, które zauważyły u siebie niepokojące objawy, aby zgłaszały się niezwłocznie do swoich lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. Lekarz przeprowadzi wywiad i badanie i na tej podstawie zdecyduje, czy pacjent będzie leczony w szpitalu, czy w domu.

Należy zwrócić uwagę na następujące objawy, które wystąpią w ciągu 7 dni od powrotu do kraju:
- podwyższona temperatura ciała,
- osłabienie,
- kaszel,
- brak apetytu,
- katar,
- ból gardła.
sanepid logo państwowa inspekcja sanitarna
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj