MOST W NOWEJ BIAŁEJ ODBUDOWANY
2009-08-04
Minął rok odkąd most na rzece Białka w Nowej Białej (powiat nowotarski) został zniszczony w wyniku ubiegłorocznej powodzi w Małopolsce. Po około dziewięciu miesiącach na miejscu starego mostu stanął nowy, odbudowany most. W piątek (31 lipca) z udziałem Jerzego Millera, wojewody małopolskiego odbyło się oficjalne otwarcie i poświęcenie mostu.

O godz. 11:00 w Nowej Białej (gmina Nowy Targ) przy nowo odbudowanym moście z udziałem Jerzego Millera, wojewody małopolskiego, Krzysztofa Fabera, starosty nowotarskiego oraz przedstawicieli wojska odbyło się oficjalne otwarcie mostu. Podczas spotkania został również przekazany sprzęt ratowniczy 43 jednostkom Ochotniczej Straży Pożarnej oraz 2 jednostkom Państwowej Straży Pożarnej z powiatów nowotarskiego i tatrzańskiego, m.in. z Zakopanego, Krościenka, Czarnego Dunajca, Bukowiny Tatrzańskiej i Tylmanowej. Specjalistyczny sprzęt, m.in. motopompy, piły do betonu i stali, agregaty prądotwórcze i węże pożarnicze, sfinansowany został ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach zadania „Zakup sprzętu ratowniczego do usuwania skutków powodzi”.

Nowy most jest nowoczesną, żelbetonową konstrukcją o bitumicznej nawierzchni. Jego długość wynosi ponad 97 metrów, a szerokość 11,5 m. W ramach robót wykonano również prace w korycie Białki, zapobiegające podmyciom i zalaniom drogi powiatowej i mostu.

Na odbudowę zniszczeń po ubiegłorocznej powodzi powiat nowotarski otrzymał z rządowych środków przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych 10,2 mln zł. Środki te zostały przeznaczone na:
- odbudowę zniszczonego mostu w Nowej Białej,
- odbudowę 8 km dróg powiatowych znajdujących się w pobliżu miejscowości Nowa Biała i Krempachy.

Koszt odbudowy mostu wyniósł 9,5 mln zł. Znaczna część tych kosztów, ponad 7 mln zł. została pokryta właśnie z rządowych dotacji, pozostałe, ponad 2 mln. zł. pochodzą z budżetu Starostwa Nowotarskiego, Urzędu Gminy Nowy Targ oraz z budżetu województwa małopolskiego.
Koszt odbudowy 8 km dróg wyniósł 4 mln zł., z czego ponad 3 mln. zł zostało pokryte z rządowej dotacji.

Przypomnijmy:
W wyniku ubiegłorocznej powodzi w Małopolsce, miejscowość Nowa Biała w powiecie nowotarskim ucierpiała najbardziej. Wieczorem (23 lipca 2008 roku) rzeka Białka wylała z koryta i podchodząc do wsi, podtopiła 30 domów. Woda zerwała most łączący Nową Białą z Krempachami i Dursztynem, zalała lokalną elektrownię i uszkodziła ujęcie wody pitnej. Ewakuowano 30 mieszkańców wsi. Ze względu na poważne uszkodzenie mostu, na wniosek nadzoru budowlanego podjęto decyzję o jego rozbiórce. Jerzy Miller, wojewoda małopolski zwrócił się wówczas do Bogdana Klicha, ministra obrony narodowej z prośbą o włączenie wojska do prac przy rozbiórce zniszczonego mostu. 5 sierpnia w Nowej Białej odbyła się wizja lokalna, podczas której ustalono, że do rozbiórki mostu przystąpi około 30 żołnierzy z 1 Brygady Saperów w Brzegu. Podczas prac wykorzystane zostały materiały wybuchowe oraz sprzęt ciężki. Pierwsze prace wyburzeniowe przy użyciu mikrowybuchów rozpoczęły się 28 sierpnia. Wówczas zlikwidowane zostały największe fragmenty mostu. Dzięki pomocy wojska udało się uniknąć kosztów związanych z rozbiórką mostu. We wrześniu rozpoczęły się już roboty budowlane. Odbudowa mostu wraz z dojazdami trwała około 9 miesięcy.
most w Nowej Białej2
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj