RADŁÓW BĘDZIE MIASTEM
2009-08-04
Radłów 1 stycznia 2010 roku stanie się miastem - zadecydowała wczoraj Rada Ministrów.

Radłów będzie 60 miastem w Małopolsce. W tym momencie jest ich 59, a najmłodsze z nich to Bobowa i Szczucin, które do grona miast dołączyły 1 stycznia tego roku.

Nadanie praw miejskich ma przede wszystkim charakter prestiżowy. Wójt stanie się burmistrzem, a Rada Gminy - Radą Miasta. Ustalanie lokalnych opłat i podatków pozostanie w gestii Rady Gminy (Rady Miasta).

Prawa miejskie nadawane są przez premiera RP w drodze rozporządzenia Rady Ministrów. Nie ma ściśle określonych prawem warunków nadania praw miejskich. Na status miasta mogą zwykle liczyć miejscowości liczące powyżej 2 tys. mieszkańców, posiadające infrastrukturę o charakterze miejskim: kanalizację, wodociąg, oczyszczalnię ścieków, instytucje oświatowe i kulturalne, zwartą zabudowę z ulicami i chodnikami. Miastami mogą zostać miejscowości pełniące rolę lokalnych ośrodków administracyjnych i społecznych. Większość (co najmniej 2/3) mieszkańców powinna mieć zatrudnienie poza rolnictwem.

Radłów znajduje się w powiecie tarnowskim. Liczy 9758 mieszkańców. Wójtem jest Zbigniew Kowalski.
radłów
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj