47 MILIONÓW NA ODBUDOWĘ PO POWODZI
2009-08-04
Małopolska otrzymała 47 milionów złotych z budżetu państwa na odbudowę dróg, mostów i budynków komunalnych zniszczonych podczas podtopień, które nawiedziły region na przełomie czerwca i lipca.

Jerzy Miller, wojewoda małopolski 24 lipca w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie wręczył przedstawicielom samorządów promesy z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Pieniądze otrzyma 117 jednostek samorządu terytorialnego, w tym 105 gmin, 11 powiatów oraz samorząd województwa.

Większość dostanie środki, które pozwolą na sfinansowanie inwestycji w 80 procentach - zgodnie z ustawą pozostałe 20 proc. muszą pokryć z własnego budżetu. Na wniosek wojewody z tego obowiązku zostanie zwolnionych 12 gmin. Są to gminy o bardzo niskich dochodach, w których straty były wyjątkowo duże - budżet państwa dofinansuje odbudowę po zniszczeniach w 100 procentach. Są to gminy: Radgoszcz, Ryglice, Gromnik, Mędrzechów, Rzepiennik Strzyżewski, Olesno, Bolesław, Ochotnica Dolna, Szerzyny, Szczucin, Gnojnik, Ropa.

46 mln 924 tysiące z budżetu państwa małopolskie samorządy muszą wykorzystać do końca roku. Są to pieniądze na najbardziej niezbędne remonty po powodziowych zniszczeniach.

Najwięcej pieniędzy otrzymają powiaty: dąbrowski (2,8 mln), nowotarski (2,2 mln) oraz bocheński (1,9 mln). Wśród gmin na największe dofinansowanie mogą liczyć: gmina Tarnów (1,3 mln), Szczucin (1,2 mln) i Radgoszcz (900 tys.).

149 małopolskich samorządów oszacowało swoje straty po podtopieniach na ponad 597 milionów. 134 gminy przysłały szacunki na prawie 325 mln. zł., jednak tylko 107 z nich ma prawo do dofinansowania z budżetu państwa. Dofinansowanie mogą dostać tylko samorządy, których straty przekraczają 5 proc. dochodów własnych. Podobnie przedstawia się sytuacja z powiatami. Szacunki na ponad 185 milionów przesłało 14 powiatów, ale na pieniądze z budżetu państwa może liczyć 11 z nich. Samorząd województwa wycenił straty na ponad 84 miliony.
Komisje powołane przez wojewodę małopolskiego cały czas weryfikują szacunki przesłane przez samorządy. Do tej pory zweryfikowano informacje przekazane przez 98 gmin (na ponad 194,5 mln.) oraz przez 9 powiatów (na prawie 89 mln.). W sumie wojewoda zweryfikował szacunki strat przesłane przez 107 samorządów na łączną kwotę ponad 283,8 milionów. Średnio kwoty po weryfikacji stanowią 50 proc. szacunków.

W tym roku, do maja województwo małopolskie otrzymało już 59 milionów złotych.
Jest to już czwarta transza promes w tym roku. W styczniu małopolskie gminy i powiaty otrzymały prawie 41 milionów złotych (104 gminy i 13 powiatów), w marcu - 13 milionów (27 gmin i 3 powiaty), a w maju - 5,3 mln (13 gmin). Poza tym, w lutym Małopolska otrzymała 35,6 mln złotych z programu „Osłona przeciwosuwiskowa” na stabilizację osuwisk i likwidację skutków osunięć ziemi.


Lista promes
promesy lipiec miller powódź
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj