UHONOROWANI WOLONTARIUSZE
2009-07-21
Wolontariusze, dyrektorzy, kierownicy ośrodków MOPS i osoby aktywnie działające w zakresie pomocy społecznej mogą otrzymać nagrodę Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Kandydatów można zgłaszać do 31 lipca.

Nagrody przyznawane są za wybitne, nowatorskie rozwiązania, zastosowane w dziedzinie pomocy społecznej. Zwycięzca otrzyma nagrodę specjalną w kwocie 5 tys. zł dla osoby indywidualnej oraz 10 tys. zł dla zwycięskiej placówki.

Wnioski można składać pisemnie do Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie na adres ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków. Kandydatów mogą zgłaszać przedstawiciele jednostek organizacyjnych np. dyrektorzy (pracownicy) domów pomocy społecznej, organów administracji rządowych, stowarzyszeń, działających w obszarze pomocy społecznej, a także Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej i samorządy gminne.

Wniosek powinien zawierać opis osiągnięć kandydata, a także materiały dotyczące jego aktywności: fotografie, artykuły z prasy na temat jego działalności, zaświadczenia i opracowania. Ponadto do wniosku należy dołączyć dwie opinie osób, mogą potwierdzić opisaną działalność i osiągnięcia kandydata zgłoszonego do nagrody (np. dyrektorzy Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej).

Wnioski o przyznanie nagrody przyznawane są indywidualnie – pracownikom socjalnym oraz zespołowo – jednostkom organizacyjnym np. ośrodkom pomocy społecznej, domom socjalnym. Podanie o przyznanie nagrody indywidualnej musi zawierać imię i nazwisko kandydata, dokładny adres miejsca pracy lub prowadzonej działalności, stanowisko lub funkcję, numer telefonu i faksu. Należy również podać nazwę i adres wnioskodawcy oraz uzasadnienie. W przypadku wniosku o nagrodę dla placówki należy podać jej nazwę i adres, numer telefonu, nazwę osoby, która pisze wniosek oraz uzasadnienie.

O tym kto otrzyma nagrody decyduje specjalnie powołany zespół ekspertów z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
ministerstwo prwcy i polityki społecznej logo2
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj