ZMIANY W KOMPETENCJACH WOJEWODY
2009-08-04
Sprawami kombatantów, parkami krajobrazowymi, a także zezwoleniami na prowadzenie gabinetów psychologicznych zajmie się samorząd województwa. 1 sierpnia weszły w życie zmiany w kompetencjach wojewody.

Wojewoda nie ma już swojego pełnomocnika ds. kombatantów i osób represjonowanych. Sprawami środowisk kombatanckich zajmuje się teraz samorząd województwa, a nie, jak dotychczas, Wydział Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Wydział ten nie wydaje już zezwoleń na prowadzenie prywatnej praktyki psychologicznej ani nie nadzoruje gabinetów psychologicznych - robi to teraz marszałek.

Sejmik województwa natomiast odpowiada za sprawy parków krajobrazowych - będzie je tworzył, likwidował, wyznaczał i zmieniał ich granice. Członkowie rad parków krajobrazowych i dyrektorzy parków powoływani będą przez zarząd województwa.
Pomników przyrody nie ustanawia też już wojewoda, lecz rada gminy.

Od 1 sierpnia zmieniły się także opiekunowie jednostek doradztwa rolniczego. Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach znajduje się pod nadzorem sejmiku województwa. Małopolski Urząd Wojewódzki nie określa już wielkości powierzchni upraw maku i konopi ani nie wydaje zezwoleń na skupowanie tych roślin - tym zajmie się marszałek województwa. Również marszałek wydaje teraz zezwolenia na leczenie substytucyjne osób uzależnionych.

Wojewoda nie rozpatruje już także kwestii scalania gruntów - przestał być organem wyższego stopnia w stosunku do starosty. Do Urzędu Marszałkowskiego przeszło też wydawanie zezwoleń na prowadzenie recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Wszystkie te zmiany wynikają z uchwalonej 23 stycznia tego roku ustawy dotyczącej nowej organizacji i podziału zadań administracji publicznej w województwie.

W związku z tymi zmianami z Urzędu Wojewódzkiego do Urzędu Marszałkowskiego przekazany został w sumie jeden etat - po pół etatu z Wydziału Polityki Społecznej i Wydziału Rolnictwa. Nie oznacza to przejścia pracownika.
małopolski urząd wojewódzki muw
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj