ODWOŁANE ALARMY I POGOTOWIA PRZECIWPOWODZIOWE
2009-07-07
Odwołano alarm powodziowy w gminie Szczucin (powiat dąbrowski) oraz wszystkie pogotowia przeciwpowodziowe w gminach: Dąbrowa Tarnowska, Olesno i Radgoszcz (powiat dąbrowski).

Oznacza to, że w Małopolsce w żadnym miejscu nie obowiązują już alarmy powodziowe ani pogotowia przeciwpowodziowe. Poziom rzek w Małopolsce utrzymuje się poniżej stanu ostrzegawczego.

Obecnie trwają jeszcze prace nad usuwaniem skutków podtopień i zalań, głównie w powiecie dąbrowskim.


Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna przekazuje informację dla powodzian dotyczącą żywności oraz wody:

ŻYWNOŚĆ

NIE JEDZ, ZWŁASZCZA NIE PODAWAJ DZIECIOM PRODUKTÓW, KTÓRE:
- zostały zalane, a nie są hermetycznie opakowane, nawet jeśli nie wykazują oznak zepsucia,
- mają zmieniony zapach, barwę, smak, konsystencję,
- mają widoczną pleśń lub zapach spleśniały, stęchły,
- są w widoczny sposób zanieczyszczone lub posiadają obcy, chemiczny zapach,
- są w opakowaniach pozbawionych etykiet,
- są w puszkach o wydętych wieczkach.

Nie jedz artykułów żywnościowych niewiadomego pochodzenia – mogą być szkodliwe. Nie spożywaj mięsa, które nie było badane oraz jego przetworów. Ani gotowanie, ani smażenie takiego produktu nie chroni przed zatruciem, zwłaszcza przed niebezpiecznymi dla człowieka włośniami.

WODA

W większości terenów objętych powodzią woda jest dostarczana przez samorząd lub służby kryzysowe. Powinna ona być przed użyciem gotowana przez około 2-3 minuty. WODĘ Z WŁASNYCH STUDNI MOŻNA UŻYWAĆ DOPIERO PO OCZYSZCZENIU I WYDEZYNFEKOWANIU STUDNI ORAZ PO UZYSKANIU POZYTYWNYCH WYNIKÓW JAKOŚCI WODY. Po instrukcje dotyczące oczyszczania, dezynfekcji oraz środki chemiczne do tego celu należy zgłaszać się do lokalnej Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej.

Wodę do picia, płukania owoców i warzyw spożywanych na surowo, do mycia zębów należy ZAWSZE GOTOWAĆ przed użyciem.

CHOROBY ZAKAŹNE

Woda może roznosić i osadzać na terenie powodziowym zarazki zakaźnych schorzeń przewodu pokarmowego: duru brzusznego, czerwonki, salmonelloz i innych chorób biegunkowych. W glebie oraz w pomieszczeniach chłodnych i wilgotnych mogą pozostać zdolne do zakażenia przez wiele tygodni.

- wszystkie przedmioty w domu dokładnie wymyj, a następnie poddaj dezynfekcji – przegotuj, wyparz, uprasuj,
- wyposażenie kuchni – naczynia, sztućce dokładnie umyj, a następnie gotuj nie krócej niż 15 minut w wodzie z dodatkiem sody (1-2 łyżki na litr wody) w przykrytym naczyniu,
- bieliznę pościelową i odzież dokładnie wypłucz, a następnie wypierz w jak najwyższych temperaturach, następnie wyprasuj gorącym żelazkiem.
Powódź
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj