POMOC DLA POSZKODOWANYCH
2009-07-01
W poniedziałek (29 czerwca) premier Donald Tusk przyjechał na zalane tereny w Małopolsce na Podkarpaciu i na Dolnym Śląsku. W Małopolsce odwiedził miejscowość Radwan w gminie Szczucin.

Premier zapewnił o pomocy dla poszkodowanych w postaci zasiłków, pomocy rzeczowej (np. paszy dla zwierząt), kredytów preferencyjnych dla rolników, zakupu wyprawek szkolnych, a także w postaci kolonii dla dzieci z zalanych terenów.

Jerzy Miller, wojewoda małopolski zwrócił się do wszystkich gmin i powiatów poszkodowanych przez ostatnie nawałnice i podtopienia o jak najszybsze oszacowanie strat. Dzięki temu pieniądze na odbudowę zniszczonych dróg i mostów będą mogły dotrzeć jak najszybciej do Małopolski.

Małopolski Urząd Wojewódzki czeka również na wnioski samorządów dotyczące zasiłków dla poszkodowanych na zakup żywności, leków, odzieży czy sprzętu domowego. Zasiłki takie mogą być wypłacane w ramach pomocy społecznej. Osoby czy rodziny poszkodowane w wyniku podstopień mogą otrzymać do 6 tysięcy złotych. Za te pieniądze można kupić m.in. żywność, leki, odzież, wszelkie artykuły pierwszej potrzeby, sprzęt domowy. Poszkodowani powinni zwracać się do swoich samorządów, które następnie przesyłają zbiorczą informację do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Urząd zwraca się o uruchomienie środków z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Te procedury zostaną skrócone do minimum, tak, aby pieniądze dotarły do potrzebujących jak najszybciej.
Gminy mogą również samodzielnie wypłacać zasiłki w ramach własnych środków z pomocy społecznej.

Pomoc dla rolników:
Rolnicy, którym klęska zniszczyła uprawy nie stracą dopłat bezpośrednich, które zostały wypłacone przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Rolnicy mogą również starać się o umorzenie podatku - o tym decyduje ich gmina. Kolejną formą pomocy są kredyty preferencyjne. Właściciele gospodarstw, które ucierpiały z powodu podtopień w ciągu 10 dni powinni zgłosić się z wnioskiem do swojej gminy, która w ciągu kolejnych 10 dni przekazuje zbiorcze informacje do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Pomoc obejmuje zniszczone uprawy rolne, straty w inwentarzu oraz uszkodzenia budynków gospodarczych.
Straty są następnie szacowane przez komisje powoływane przez wojewodę małopolskiego, który zwraca się do ministra rolnictwa i rozwoju wsi o uruchomienie preferencyjnej linii kredytowej.

POLSKI CZERWONY KRZYŻ

Małopolski Zarząd Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża organizuje pomoc dla powodzian.
We wtorek (30 czerwca) wyruszył z Krakowa transport z pomocą dla dwóch rodzin ze Starego Sącza, których domy zostały zalane przez rzekę Moszczeniankę. Odzież, koce, ręczniki i żywność otrzyma 14 osób, w tym pięcioro dzieci.
Radwan_powódź_premier
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj