NAGRODY DLA WOLONTARIUSZY
2009-06-15
Wolontariusze, dyrektorzy, kierownicy ośrodków pomocy społecznej i inne osoby aktywnie działające w zakresie pomocy społecznej mogą otrzymać nagrodę Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Kandydatów można zgłaszać do 31 lipca.

Nagrody przyznawane są za wybitne, nowatorskie rozwiązania, zastosowane w dziedzinie pomocy społecznej. Przewidziano nagrodę indywidualną w wysokości 5 tys. zł oraz nagrodę w wysokości 10 tys. złotych dla najlepszej placówki.

Wnioski można składać pisemnie do Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie na adres ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków. Kandydatów mogą zgłaszać przedstawiciele jednostek organizacyjnych np. dyrektorzy (pracownicy) domów pomocy społecznej, organów administracji rządowej, stowarzyszeń zajmujących się pomoca społeczną, a także Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej i samorządy gminne.

Wniosek powinien zawierać opis osiągnięć kandydata, a także materiały dotyczące jego działań: fotografie, artykuły prasowe, zaświadczenia i opracowania. Ponadto do wniosku należy dołączyć dwie opinie osób, mogą potwierdzić opisaną działalność i osiągnięcia kandydata zgłoszonego do nagrody (np. dyrektorzy Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej).

Podanie o przyznanie nagrody indywidualnej musi zawierać imię i nazwisko kandydata, dokładny adres miejsca pracy lub prowadzonej działalności, stanowisko lub funkcję, numer telefonu i faksu. Należy również podać nazwę i adres wnioskodawcy oraz uzasadnienie. W przypadku wniosku o nagrodę dla placówki należy podać jej nazwę i adres, numer telefonu, nazwę osoby, która pisze wniosek oraz uzasadnienie.

O tym kto otrzyma nagrody decyduje specjalnie powołany zespół ekspertów z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
ministerstwo prwcy i polityki społecznej logo2
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj