5,3 MLN NA ODBUDOWĘ DRÓG I MOSTÓW
2009-06-02
13 małopolskim gminom przyznano kolejne pieniądze na odbudowę dróg i mostów po zniszczeniach spowodowanych przez klęski żywiołowe.

Promesy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji opiewają na łączną kwotę 5,34 ml.
Najwięcej - 3 miliony złotych otrzyma gmina Szaflary na przebudowę mostu na Białym Dunajcu. 400 tysięcy przeznaczonych zostanie natomiast na odbudowę mostu w ciągu ul. Nadbrzeżnej w Krynicy Zdroju.

Jest to już trzecia transza promes w tym roku. W styczniu małopolskie gminy i powiaty otrzymały prawie 41 milionów złotych (104 gminy i 13 powiatów), a w marcu - 13 milionów (27 gmin i 3 powiaty).

W sumie, ponad 59 milionów przeznaczonych zostanie m.in. na: remonty i odbudowę dróg, przepustów, mostów i kładek, obiektów wodno-kanalizacyjnych, uszkodzonych w wyniku klęsk żywiołowych występujących w Małopolsce w latach 2005-2008.

Przypomnijmy: Pod koniec ubiegłego roku przygotowana została lista rankingowa samorządów, które mogą starać się o środki. W sumie gminy i powiaty zgłosiły potrzeby o wartości ponad 240 milionów złotych. Na liście tej znalazło się 108 gmin i 13 powiatów oraz samorząd województwa. Gminy obliczyły swoje potrzeby na 142 mln 550 tys. zł, powiaty - na 49 mln 828 tys. zł. Samorząd województwa małopolskiego będzie się starał o ponad 48 mln. zł. Przy opracowaniu listy uwzględniono okres od 2005 – 2008 roku. Zgodnie z wymogami Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, na liście znalazły się gminy i powiaty, w których w roku wystąpienia klęski żywiołowej, straty w infrastrukturze wyniosły co najmniej 5% w stosunku do dochodów własnych.
Na podstawie listy rankingowej przygotowany został także wykaz priorytetowych zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, które jednostki samorządu terytorialnego chcą zrealizować w 2009 roku.

Lista przyznanych promes
droga
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj