POPRAWMY BEZPIECZEŃSTWO IMPREZ SPORTOWYCH
2009-04-21
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komenda Główna Policji zapraszają samorządy do udziału w konkursie „Bezpieczeństwo imprez sportowych”. Pula nagród to 100 tys. złotych, które mogą otrzymać te gminy lub powiaty, które zaprezentują najciekawszy pomysł na popularyzowanie bezpiecznych zachowań podczas masowych imprez sportowych.

Organizatorzy konkursu stawiają na pomysłowość. Projekty gmin mogą być bardzo różnorodne, powinny mieć tylko wspólny cel - kształtowanie właściwych nawyków u młodzieży, przekazywanie zasad kulturalnego kibicowania, popularyzowanie sportu jako sposobu na spędzanie wolnego czasu.

Konkurs organizowany jest w ramach rządowego programu „Razem bezpieczniej” i ma charakter ogólnopolski.

Projekty należy przesyłać do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego do 15 maja 2009 r. Wojewoda wybierze dwa najlepsze projekty, które zostaną przekazane do oceny przez komisję konkursową powołaną przez ministra spraw wewnętrznych i administracji. Komisja wybierze trzech laureatów spośród gmin i powiatów z całej Polski. Rozstrzygnięcie konkursu zaplanowano na lipiec 2009.

Szczegółowe informacje oraz regulamin można znaleźć na stronie internetowej: http://razembezpieczniej.mswia.gov.pl/. Projekty z Małopolski należy przesyłać na adres: Małopolski Urząd Wojewódzki, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków z dopiskiem: Konkurs „Bezpieczeństwo imprez sportowych”. Dodatkowych informacji udziela Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, tel. 012-392-14-87.
Program Razem bezpieczniej_logo
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj